Bibliotekarz Podlaski

Aktualny numer

Tom 49 Nr 4 (2020)
Opublikowano styczeń 31, 2021
KULTUROWE PODRÓŻE POPRZEZ STULECIA. PRZEKROJE I ANALIZY

REDAKTORZY NAUKOWI NUMERU:

dr Łukasz Zabielski

dr Kamil K. Pilichiewicz 

CAŁY NUMER
PDF

Wiek XX

Maciej Tramer
195-226
"Tęsknota, która każe myśleć i czuć inaczej". O listach Marii Zarębińskiej-Broniewskiej i Władysława Broniewskiego
https://doi.org/10.36770/bp.552
PDF
Marek Bernacki
227-239
Obywatel Poeta. Wizja Polski w "Prologu" Czesława Miłosza
https://doi.org/10.36770/bp.553
PDF
Feliks Shteinbuk
241-256
Еротизація дискурсу смерті у романі Олеся Ульяненка "Софія"
https://doi.org/10.36770/bp.554
PDF (Українська)
Waleria Babenko
257-268
Трансформації комедії дель арте в контексті сучасного стильового синтезу (на матеріалі п`єси Л. Петрушевської «Квартира Коломбіни»)
https://doi.org/10.36770/bp.555
PDF (Українська)
Barbara Noworolska
269-282
Pola Gojawiczyńska a Bielsk Podlaski
https://doi.org/10.36770/bp.556
PDF
Szymon Trusewicz
351-365
Żywioł ziemi jako siła poezjotwórcza w wybranych utworach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
https://doi.org/10.36770/bp.561
PDF
Agnieszka Juchniewicz
325-349
Kategoria komizmu w poetyce sztuk Olega Bogajewa: problem przekroczenia granicy
https://doi.org/10.36770/bp.560
PDF
Dorota Kulczycka
309-323
Czy Jerzy Pilch lubił Jana Pawła II? Karol Wojtyła w utworach pisarza o protestanckich korzeniach i w ich adaptacjach
https://doi.org/10.36770/bp.559
PDF
Paulina Szot-Słota
295-308
Melancholia Kresów w powieściach: "Pożoga" Zofii Kossak-Szczuckiej i "Burza od wschodu" Marii Dunin-Kozickiej
https://doi.org/10.36770/bp.558
PDF
Natalia Osoba
283-293
Жанрово-cтильова cвоєрідність Сатирич Львівської літературної групи „Дванадцятка” у контексті літературної традиції Галичини 20-40-x рр. ХX ст.
https://doi.org/10.36770/bp.557
PDF (Українська)
Wyświetl wszystkie numery

„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” to recenzowane czasopismo naukowe redagowane w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik. Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy literaturoznawstwa, nauki o literaturze, kulturze i historii oraz bibliologii i bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Według najnowszej listy MEiN w 2021 roku kwartalnik "Bibliotekarz Podlaski" otrzymał 20 pkt.

„Bibliotekarz Podlaski” dzięki uczestnictwu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019-2020 uzyskał 20 pkt.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)