Bibliotekarz Podlaski

Aktualny numer

Tom 51 Nr 2 (2021)
Opublikowano sierpień 16, 2021
LITERACKIE POGRANICZA WSCHODNIOEUROPEJSKIE

REDAKTORZY NAUKOWI NUMERU:

dr Anna Romanik (Uniwersytet w Białymstoku)

doc. dr Artur Malinowski (Odeski Uniwersytet Narodowy im. I. Miecznikowa, Ukraina)

CAŁY NUMER
PDF

Pogranicza w literaturze i kulturze. Kontekst wschodnioeuropejski

Joel J. Janicki
9-33
Coercion and Coerciveness in the Politics of Cold-War Ukraine and Taiwan
https://doi.org/10.36770/bp.598
PDF (English)
Nina Taylor-Terlecka
35-62
Western Travellers in the Caucasus. Georgia’s Highways and Byways: Hotels, Inns & Taverns in the 19th Century
https://doi.org/10.36770/bp.599
PDF (English)
Artur Malinowski
63-82
Ярмарок – торг – обмін як фрейм просторового пограниччя (М. Гоголь – Г. Квітка-Основ’яненко)
https://doi.org/10.36770/bp.600
PDF (Українська)
Hanna Ratuszna
83-99
Locus amoenus i locus horridus – w poezji Oskara Miłosza. Rozważania
https://doi.org/10.36770/bp.601
PDF
Halina Turkiewicz
101-121
„Od nich przejąłem nazwy ptaków i owoców”. Obraz domu i rodziny w poetyckim ujęciu Czesława Miłosza
https://doi.org/10.36770/bp.602
PDF
Iryna Nechytalyuk
123-136
Тілесність у проекті Олександра Довженка «Земля»: аспекти перформативності
https://doi.org/10.36770/bp.603
PDF (Українська)
Ryszard Kupidura
137-148
Wołyniak wśród gór, czyli karpacka epopeja Ułasa Samczuka
https://doi.org/10.36770/bp.604
PDF
Hreta Rynkiavichutse
149-163
Игровые стратегии в пьесе М. Арбатовой "Пробный сеанс"
https://doi.org/10.36770/bp.605
PDF (Русский)
Vera Occheli
165-186
Польская драматургия рубежа XIX–XX веков на сцене грузинского театра
https://doi.org/10.36770/bp.606
PDF (Русский)
Olha Yaruchyk
187-205
Emigracja ukraińska w Rzeczypospolitej dwudziestolecia międzywojennego: w kierunku rozwoju własnej tożsamości
https://doi.org/10.36770/bp.607
PDF
Marek Rutkowski
207-242
Państwa zaborcze wobec zbiegów i dezerterów – rosyjsko-pruskie konwencje kartelowe z lat 1816–1830
https://doi.org/10.36770/bp.608
PDF
Patryk Suchodolski
243-258
Postęp a konserwatyzm. „Kwestia włościańska” w ujęciu Zygmunta Glogera i Gustawa Manteuffla
https://doi.org/10.36770/bp.609
PDF
Paweł Wojciechowski
259-274
Góry kaukaskie w liryce Władysława Strzelnickiego i Tadeusza Łady-Zabłockiego
https://doi.org/10.36770/bp.610
PDF
Wyświetl wszystkie numery

„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” to recenzowane czasopismo naukowe redagowane w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik. Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy literaturoznawstwa, nauki o literaturze, kulturze i historii oraz bibliologii i bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Według najnowszej listy MEiN w 2021 roku kwartalnik "Bibliotekarz Podlaski" otrzymał 20 pkt.

„Bibliotekarz Podlaski” dzięki uczestnictwu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019-2020 uzyskał 20 pkt.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)