Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne

Aktualny numer

Tom 45 Nr 4 (2019)
Opublikowano grudzień 20, 2019
INFLANTCZYCY. ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE W XIX I XX WIEKU

Redaktor naukowy numeru:

Dr Łukasz Zabielski 

CAŁY NUMER
PDF

Universalia: pogranicza wschodnioeuropejskie

Violetta Wróblewska
137-152
Ludowe bajki łotewskie w badaniach polskich folklorystów (rekonesans)
https://doi.org/10.36770/bp.221
PDF
Henryk Pietkiewicz
153-165
Образы Латыша и Поляка в Белорусском фoльклoре (нa материaле Поставского района Витебской Области) [pol. Obraz Łotysza i Polaka w białoruskim folklorze. Na materiale obwodu witebskiego]
https://doi.org/10.36770/bp.222
PDF (Русский)
Artur Malinowski
167-180
Тарту как город границ. Текст – кафедра – культура – история [pol. Tartu jako miasto granic. Tekst – katedra – kultura – historia]
https://doi.org/10.36770/bp.223
PDF (Русский)
Barbara Dwilewicz
181-192
Problematyka językowa na łamach polskiego tygodnika z Rygi „Nasze Życie”
https://doi.org/10.36770/bp.224
PDF
Antra Kļavinska
193-210
Nezinātniski priekšstati par poļu valodu Latgalē [pol. Nienaukowe poglądy na język polski w Łatgalii]
https://doi.org/10.36770/bp.225
PDF (Latvian)
Andrzej Baranow
211-229
Anna Kaupuż i jej tajemnicza korespondencja z Aleksandrem Sołżenicynem
https://doi.org/10.36770/bp.226
PDF
Samir Sattarov
231-242
Folklor azerbejdżański w badaniach polskich orientalistów XIX wieku
https://doi.org/10.36770/bp.227
PDF
Anna Wydrycka
243-262
Stanisława Szadurska – poetka z Puszy (Puša)
https://doi.org/10.36770/bp.228
PDF
Halina Twaranowicz
263-281
Адам Міцкевіч і беларуская літаратура: ад Аляксандра Ельскага да Уладзіміра Мархеля [pol. Adam Mickiewicz i literatura białoruska: od Aleksandra Jelskiego do Włodzimierza Marchela]
https://doi.org/10.36770/bp.229
PDF (Belarusian)
Anna Sakowicz
283-298
Вобраз роднага ў лірычнай прозе Юркі Геніюша [pol. Obraz ojczysty w prozie lirycznej Jerzego Geniusza]
https://doi.org/10.36770/bp.230
PDF (Belarusian)
Wyświetl wszystkie numery

„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” to recenzowane czasopismo naukowe redagowane w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik. Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej, nauki o literaturze i historii. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

„Bibliotekarz Podlaski” dzięki uczestnictwu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019-2020 uzyskał 20 pkt.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)