Aktualności

- "Bibliotekarz Podlaski" jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika _Index Copernicus Value_ (ICV) za rok 2019. 

ICV 2019 = 71.46

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI JOURNALS MASTER LIST 2019 oraz w Paszporcie czasopisma

- Informujemy, że „Bibliotekarz Podlaski” dzięki uczestnictwu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019-2020 uzyskał 20 pkt.

- Obecnie "Bibliotekarz Podlaski" jest na etapie implementowania danych i treści z archiwalnej strony "Bibliotekarza Podlaskiego" (http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl).

- Archiwalne numery "Bibliotekarza Podlaskiego" od momentu przekształcenia czasopisma (tj. od numeru 26 [1/2013]) do numeru 40 [3/2018] udostępniamy w trybie open access journals według standardów wyznaczonych dla pism naukowych na poprzedniej wersji strony internetowej "Bibliotekarza" http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl (patrz zakładka: ARCHIWUM NUMERÓW).

- Wszystkie tomy wersji pierwotnej ("Bibliotekarz Podlaski : Białystok, Łomża, Suwałki") publikowane w latach 2000-2012 dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/dlibra).