Sylwetka dyneburskiej poetki i nauczycielki Olgi Daukszty w świetle niepublikowanej korespondencji oraz wspomnień świadków
PDF

Słowa kluczowe

kobieta
poetka
nauczycielka
osobowość
list
wywiad

Jak cytować

Szabołtas, N. (2019). Sylwetka dyneburskiej poetki i nauczycielki Olgi Daukszty w świetle niepublikowanej korespondencji oraz wspomnień świadków. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 83-106. https://doi.org/10.36770/bp.218

Abstrakt

Artykuł przybliża sylwetkę Olgi Daukszty, poetki i nauczycielki z Dyneburga. Źródłową podstawą analiz są wspomnienia świadków jej życia, a także prywatne listy. W latach 30. i 40. XX wieku prowadziła ona obfitą korespondencję m.in. z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim, redaktorem „Kameny”. Istnieją też listy, które nie były dotąd znane opinii publicznej, m.in. poświadczające żywą wymianę poglądów z jej byłą uczennicą, Filomeną Truskowską, absolwentką dyneburskiego gimnazjum, pielęgniarką i członkinią Armii Krajowej. Wszystkie źródła odsłaniają prywatne życie poetki, pokazują m.in. jej sposób patrzenia na ówczesne społeczeństwo i otaczającą rzeczywistość. 

https://doi.org/10.36770/bp.218
PDF

Bibliografia

Opracowania naukowe i czasopisma:

Bohaterowie współcześni – znani i nieznani dyneburżanie, „Kurier Wileński” [dodatek specjalny], Łotwa – Polska, 2010 r.

Durejko A., Polskie życie kulturalne i literackie na Łotwie w XX w., Wrocław 2001.

Jaworski K. A., W kręgu „Kameny”, Lublin 1966.

Napierski S., „Wiadomości Literackie” 1938, nr 38.

Nieławicka A., Olga Daukszta – poetka bałtyckich wybrzeży, [w:] „Życie Kulturalne”, Kowno 1939, nr 9.

Sikora I., Czajkowska A., Metaliterackie listowania, Częstochowa 2012.

Skwarczyńska S., Teoria listu, Białystok 2006.

Szlachcicowa I., Biografia a tożsamość, Wrocław 2003.

Zajas K., Olga Daukszta. Poetka polsko-inflancka, [w:] Etniczność – Tożsamość – Literatura, red. P. Bukowiec, D. Siwor, Kraków 2010.

Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.

Korespondencja O. Daukszty:

Listy O. Daukszty do Fili, [w:] Dokumentacja Domu Polskiego w Daugavpils.

Korespondencja O. Daukszty do K. A. Jaworskiego, Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie.

Strony internetowe dotyczące Filomeny Truskowskiej:

http://www.wmpp.org.pl/pl/component/content/article/92-ii-wojna-%C5%9Bwiatowa/406-pielegniarki-nalezace-do-ak.html (dn.26.06.2018r.).

http://www.nekrologi-baza.pl/?page_id=1149Narz&paged=2989 (dn.10.07.2018r.).

Dokumentacja O. Daukszty w Archiwach Państwowych Łotwy:

Latvijas Valsts Vēsturesarhīvs, Rīga. Arhīva dok. Kopijas O. Daukšte 1900–1950 g.

Archiwum Państwowym w Daugavpils: Latvijasnacionalaisarhivs, Daugavpils zona lais valstsarhīvs. Arhīva dok. Kopias O. Daukšte 1951-1970g. Materiał archiwalny pt: Миниcтeрcтвoпроcвeщeния ЛССР ДаугавпилcKий ГОРОНО, Личныeдeларабoчиx и cлужащиxувoлeныx.

Wywiady:

Autorka artykułu przeprowadzała wywiady w dniach 26 – 28.05.2016 r. oraz 18 – 23.06.2016 r. w Daugavpils. Wywiady przeprowadzono ze świadkami życia i/lub uczennicami Olgi Daukszty: Jadwigą Arcymowicz, Barbarą Miglan, Haliną Szakiel, Wandą Hryniewicz oraz Gertrudą Grawe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.