Motywy łotewskie w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny
PDF

Słowa kluczowe

motywy łotewskie
realia pejzażowe
portrety postaci
wielokulturowość
regionalizm

Jak cytować

Turkiewicz, H. (2019). Motywy łotewskie w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 107-122. https://doi.org/10.36770/bp.219

Abstrakt

Artykuł omawia zrąb twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny (1888–1983), który powstał podczas pobytu poetki na Łotwie na przełomie XIX–XX wieku. Poszczególne wiersze, zwłaszcza składające się na tomik Popiół i perły, przywołują realia i szczegóły pejzażowe konkretnych miejscowości ziemi łotewskiej, z ciepłem i życzliwością od- malowują bliżej poznanych bądź sporadycznie widywanych ludzi, ich mentalność i liczne walory wewnętrzne. Poetka tworzy wielobarwną, wielokulturową mozaikę, wpisując się do nurtu poezji regionalnej. 

https://doi.org/10.36770/bp.219
PDF

Bibliografia

Iłłakowiczówna K., Poezje, wybrała i wstępem opatrzyła M. Wełna, Lublin 1989.

Iłłakowiczówna K., Poezje wybrane, Warszawa 1995.

Iłłakowiczówna K., Trazymeński zając, Kraków 1968.

Iłłakowiczówna K., Wiersze zebrane, t. 1-2, Warszawa 1971.

Kuźma E., Regionalizm, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1992, s. 925-930.

Ołdakowska-Kuflowa M., Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993.

Turkiewicz H., Motywy bałtyckie w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija, nr 6 (1), Vilnius 2008.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.