Problematyka językowa na łamach polskiego tygodnika z Rygi „Nasze Życie”
PDF

Słowa kluczowe

Polacy na Łotwie
polska prasa międzywojenna
„Nasze Życie”
poprawność językowa
gwary polskie na Łotwie

Jak cytować

Dwilewicz, B. (2019). Problematyka językowa na łamach polskiego tygodnika z Rygi „Nasze Życie”. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 181-192. https://doi.org/10.36770/bp.224

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano analizy tekstów traktujących o sytuacji języka polskiego na Łotwie, zamieszczanych na łamach tygodnika „Nasze Życie”, który ukazywał się w Rydze w latach 1934–1940. Z przeprowadzonej analizy wynika, że redakcja „Naszego Życia” dużą wagę przywiązywała do poprawności językowej wydawanego pisma. Świadczą o tym liczne artykuły eksponujące rolę polskiego języka literackiego w zachowaniu tożsamości narodowej. Sporo miejsca poświęcano poprawności językowej oraz terytorialnym odmianom języka, a zwłaszcza gwarze używanej przez Polaków łotewskich. Na łamach gazety zamieszczano również listy czytelników, w których autorzy zazwyczaj ustosunkowywali się do konkretnych artykułów publikowanych w tygodniku. Propagowaniu poprawnej polszczyzny służyły niewątpliwie teksty literackie, a zwłaszcza utwory literatury współczesnej, zamieszczane w tygodniku. 

https://doi.org/10.36770/bp.224
PDF

Bibliografia

Durejko A., Historia czasopisma „Nasze Życie” i jego rola w zachowaniu języka polskiego Polaków mieszkających w dwudziestoleciu międzywojennym na Łotwie, „Kształcenie Językowe” 8 [„Acta Universitatis Wratislaviensis” 3225], s. 35-54.

Rucka I., Język polskiej mniejszości narodowej na Łotwie w okresie międzywojennym (na materiale prasy i innych druków informacyjnych), T. I: Fonetyka, fleksja, składnia, Warszawa 2013.

Rucka I., Niby-„tutejsza” polszczyzna mówiona na Łotwie okresu międzywojennego w oczach jej użytkowników na materiale prasowym z lat 1922–1940, „Acta Baltico-Slavica” 37, Warszawa 2013, s. 434-448.

https://www.researchgate.net/publication/281764628_Niby-tutejsza_polszczyzna_mowiona_na_Lotwie_okresu_miedzywojennego_w_oczach_jej_uzytkownikow_na_materiale_prasowym_z_lat_1922-1940

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.