Ojczyzna według Zbigniewa Herberta
PDF

Słowa kluczowe

Zbigniew Herbert
poezja
motyw ojczyzny
aksjologia
Henryk Elzenberg

Jak cytować

Sikora, J. (2019). Ojczyzna według Zbigniewa Herberta. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 315-332. https://doi.org/10.36770/bp.232

Abstrakt

Poezja Zbigniewa Herberta ma powinnościowy i aksjologiczny charakter – skłaniający ku określonym wartościom. Poeta opowiada się za budowaniem wartości, za wytrwałym szukaniem sensu. Również dyskurs o ojczyźnie wpisuje się w poszukiwanie i budowanie sensu. To niewątpliwie ważny motyw w twórczości autora Struny światła. Niniejszy artykuł pokazuje Herbertowską ojczyznę jako: „krwawiącą ranę”, dominantę Raportu z oblężonego Miasta, ojczyznę niezłomnych, ojczyznę w duchu filozofii Henryka Elzenberga. W poetyckim mówieniu o ojczyźnie Herbert jest bliski paradygmatowi romantycznemu.

https://doi.org/10.36770/bp.232
PDF

Bibliografia

Dybciak K., Ocalanie wartości. Epistemologia i aksjologia w dziele Zbigniewa Herberta, [w:] tenże, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005.

Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994.

Haven C. L., Zbigniew Herbert: „Nadzieja matką głupich”. Raport z oblężonego Miasta czytany w Kalifornii, przeł. K. Korsyk, [w:] Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Kraków 2018.

Herbert nieznany. Rozmowy, zebrał i oprac. H. Citko, Warszawa 2008.

Herbert Z., Elegia na odejście, wyd. 2, Wrocław 1997.

Herbert Z., Napis, wyd. 2, Wrocław 1996.

Herbert Z., Pan Cogito, wyd. 2, Wrocław 1993.

Herbert Z., Raport z oblężonego Miasta, wyd. 3, Wrocław 1997.

Herbert Z., Rovigo, wyd. 2, Wrocław 1997.

Herbert Z., Studium przedmiotu, wyd. 2 poprawione, Wrocław 1997.

Herbert Z., Struna światła, wyd. 2, Wrocław 1994.

Herbert Z., Miłosz C., Korespondencja, oprac. B. Toruńczyk i M. Tabor, Warszawa 2006.

Herbert Z., Weinfeld D., Listy, oprac. R. Krynicki, Kraków 2009.

Herbertowa K., Ze Zbigniewem Herbertem mój życiorys, [w:] Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie, oprac. A. Romaniuk, Warszawa 2014.

Franaszek A., Herbert. Biografia, t. 2: Pan Cogito, Kraków 2018.

Najder Z., Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta, „Ethos” 2000, nr 52.

Sikora J., Wino, kruche ciasteczka i śnięte ryby. O Stefanii Kossowskiej, „Wiadomości Literackie” 2013, nr 4.

Wierzyński K., Wybór poezji, wybór, opracowanie i wstęp K. Dybciak, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.