Chinese avant-garde poetry in times of mind, mayhem and money through the interpretation of Maghiel van Crevel [pol. Chińska poezja awangardowa czasów rozumu, bezprawia i pieniędzy w interpretacji Maghiela van Crevela]
PDF (English)

Słowa kluczowe

Maghiel van Crevel
chińska awangarda
„poezja mglista”
Xi Chuan
Han Dong and Yu Jian
Yin Lichuan
Shen Haobo
Yan Jun
„gorączka kulturalna”

Jak cytować

Hul, O. (2019). Chinese avant-garde poetry in times of mind, mayhem and money through the interpretation of Maghiel van Crevel [pol. Chińska poezja awangardowa czasów rozumu, bezprawia i pieniędzy w interpretacji Maghiela van Crevela] . Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 409-422. https://doi.org/10.36770/bp.236

Abstrakt

W artykule mowa jest o chińskiej poezji awangardowej, rozumianej jako trend w literaturze wieku XX i początku XXI. Za pośrednictwem analizowanej publikacji można zapoznać się z poezją współczesną w interpretacji Maghiela van Crevela, który jako znany profesor-sinolog opisuje awangardę liryczną ze wszelkimi jej osobliwościami. W swo- jej pracy opowiada on o źródłach formowania się poezji emigracyjnej. Książka skomponowana jest w taki sposób, że czytelnik może prześledzić nie tylko pozytywne elementy współczesnej poezji, ale także uświadomić sobie kontrowersje wokół tzw. nurtu „poezji mglistej”.

Omawiana w książce Maghiela van Crevela historia obejmuje tematy zakazanej poezji undergroundu czasów Rewolucji Kulturalnej, a także wszystkie etapy transformacji chińskiej awangardy literackiej.

W niniejszym tekście prześledzono stosunek Maghiela van Crevela do wpływu sztuki zachodniej na chińską kulturę i poezję. Bardzo zręcznie wyraża on swoje myśli i wrażenia, odwołując się do poglądów innych badaczy oraz cytując wybitnych chińskich krytyków literackich.

Autor skupia uwagę na poetach, których nie zalicza się do grona kluczowych przedstawicieli awangardy poetyckiej. Pozwala to czytelnikowi zrozumieć, iż poeta jest człowiekiem zwyczajnym, może pisać w prostym języku, używając mowy potocznej jako narzędzia.

https://doi.org/10.36770/bp.236
PDF (English)

Bibliografia

Maghiel van Crevel (2008). Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem and Money. Leiden: Brill. – 518 p.

(Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem, and Money (free download), Leiden: Brill, 2008, with a Chinese citations supplement (ibid), MCLC resource center, 2017; translated as Jingshen yu jinqian shidai de Zhongguo shige: cong 1980 niandai dao 21 shiji chu by Zhang Xiaohong in collaboration with the author, Beijing: Peking University Press, 2017.

Hao Lin & Yingying Huang (Translator) (2019). The Text and the Extra-Textual: Dutch Sinologist Maghiel van Crevel and His Research on Contemporary Chinese Poetry, Chinese Literature Today, 8:1, 124-126, DOI:10.1080/21514399.2019.1605268

Internet resource: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/maghiel-van-crevel#tab-2

Internet resource: https://www.revolvy.com/page/Lower-Body-Poets

Internet resource: https://paper-republic.org/translators/van-crevel-maghiel/

Internet resource about the pinyin alphabet: http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/real_chinese/mini_guides/pinyin/

Internet resource: http://www.hwjyw.com/zhwh/Common_Knowledge/China_culture/200902/t20090223_27062.shtml

Internet resource about classical Chinese language: http://www.chinaknowledge.de/Literature/Script/wenyan.html

Táňa Dluhošová. Baihuawen: Its Origins and Significance. Institute of East Asian Studies, Charles University. P. 1-13.

Internet resource and the article: https://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/eats2008/file43158.pdf

Internet resource: https://mypoeticside.com/poets/mao-zedong-poems

Internet resource: http://www.chinaknowledge.de/Literature/Poetry/songci.html

Dave Haysom. What is Chinese ‘Lower Body Poetry’? An article, printed on the 26th of October 2017 at www.poetrytranslation.org.

Internet resource: https://www.poetrytranslation.org/articles/what-is-lower-halfbody-poetry

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.