Forms of book television advertising and promotion
PDF (Język Polski)

Keywords

promotion of books and reading
book advertising
television programmes about books
television forms of book and readership promotion

How to Cite

Kotuła, S. D. (2017). Forms of book television advertising and promotion. Bibliotekarz Podlaski, 35(2), 139–161. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/276

Abstract

The article discusses popular forms of television promotion and advertising of books and readership. These include: TV programmes about books, celebrity endorsements, news programmes, breakfast TV, infotainment programmes (talk show, readers’ clubs), media campaigns, screenings and television adaptations (film, theatre) of literary works, books based on television programmes, product placement, book ads placed in the ad block, TV screen ads, and book trailers. 

PDF (Język Polski)

References

Aleksandrowicz R., Promocja książki na przykładzie Stiftung Lesen, „Acta Universitatis Wratislaviensis: Bibliotekoznawstwo” 1995, t. 19, s. 125-143.

Alries L., Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004.

Alperstein N.M., The verbal content of TV advertising and its circulation in everyday life, “Journal of Advertising”, Vol. 19: 1990, nr 2, s. 15-22.

Andrews R., Ten years of strategies, “Changing English”, Vol. 15: 2008, nr 1, s. 77-85.

Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia [online], [dostęp: 15.02.2016], dostępny w WWW: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Raport%20ko-%C5%84cowy.pdf.

Bartel T., Promocja książki – czy to możliwe?, „Wydawca” 2000, nr 6, s. 4-10.

„Biblioteka Analiz” 2000, nr 19, s. 5.

„Biblioteka Analiz” 2000, nr 20, s. 4.

„Biblioteka Analiz” 2002, nr 12, s. A4.

Bratkowski S., Trochę rewolucyjnych staroci, „Notes Wydawniczy” 1994, nr 5, s. 40-41.

Brier E., A novel marketplace. Mass culture, the book trade, and postwar American fiction, Philadelphia 2010.

Bujnicka M., Informacja i emocja (o reklamie romansu popularnego), „Ruch Literacki”, R. 23: 1982, z. 1-2, s. 25-38.

Chuchro E., Zając M., Zobacz, kup, przeczytaj. O filmowych zwiastunach książek, „Biblioteka Analiz” 2008, nr 10, s. 18-19.

Ciechomska M., Deutschlands Űber Bűcher, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 18-32.

Couch C., I want my author TV, “Entrepreneur”, Vol. 35: 2007, iss. 11, s. 99.

Cullinan B.E., Person D.G., The continuum encyclopedia of children’s literature, New York 2005.

De Vries R., Ohlsen R., The promotion of reading by television. A study of the effects of the TV-series “I’ve Already Got a Book” [online], 1998 [dostęp: 24.01.2016], dostępny w WWW: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED444162&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED444162.

Deahl R., FSG gets creative for ‘Guest’, „Publishers Weekly”, Vol. 253: 2006, iss. 41, s. 9.

Duda J., Pocztowa reklama i propaganda książki, „Filatelista”, R. 53: 2006, nr 3, s. 128-131.

Dvorak M., Czy na książkach można zarobić?, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 19, s. 17-18.

Farr C.K., Reading Oprah. How Oprah’s book club changed the way America reads, Albany 2005, s. 15-16.

Fitzgerald K., Cynthia Black, „Advertising Age”, Vol. 78: 2007, iss. 21, s. S-6.

Franaszek A., Książka w mediach, ostatnia deska ratunku czy niebezpieczne związki?, „Książki w Tygodniku” dodatek do czasopisma „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 50, s. 14-17.

Fouche B., The influence of television on reading habits and library use, „South African Libraries”, nr 42 Dec, 1974, s. 105-112.

Frołow J., Jak nowe media wpływają na czytelnictwo?, [w:] Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wybory czytelnicze, red. J. Chruścińska, E. Kubisz, Warszawa 2002, s. 67-71.

Frołow K., Jak wypromowano bestseller, Warszawa 2006.

Frołow K., Kęs pięknej Nigelli. Jak telewizja kreuje bestsellery, „Biblioteka Analiz” 2007, nr 1, s. 18-19.

Fuller D., Sedo D.R., Reading beyond the book. The social practices of contemporary literary culture, New York 2013.

Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom [online], [dostęp: 7.02.2016], dostępny w: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/.

Gajda J., Telewizja a upowszechnianie kultury, Warszawa 1982.

Gajda J., Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów, Warszawa 1979.

Gilderdale B., The Children’s Literature Association of New Zeeland celebrates an important birthday, “New Zeeland Libraries” 1999, nr 49 Sep, s. 28-29, 34.

Godlewski K., Książki sprzedaje telewizja, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 128, wydanie z dnia 4‑5.06.2005 KULTURA, str. 11.

Godzic W., Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim bracie”, Kraków 2004.

Gołębiewski Ł, Rekordowy rok książki w Polsce. Ranking wydawców w 2008 roku, „Rzeczpospolita” (W3) 2009, nr 118, s. B11.

Gołębiewski Ł, Forłow K., Waszczyk P., Rynek książki w Polsce 2010, Warszawa 2010.

Górzyński S., Rzetelna informacja, „Wydawca” 2002, nr 2, s. 13-14.

Has-Tokarz A., Książka w środowisku studentów bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, [w:] Lublin a książka, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 695-709.

Jak wypromować katolicki bestseller, „Biblioteka Analiz” 2003, nr 9, s. 10-11.

Kall J., Reklama, Warszawa 1995.

Klukowski B., Hit po niemiecku. Na przykład Grass, „Notes Wydawniczy” 2002, nr 2, s. 56-57.

Kokoszka I., Oferta i kieszeń. Czy książkę stać na reklamę?, „Życie Gospodarcze” 1996, nr 22, s. 42-43.

Kołodziejczyk J., Uwagi o marketingu w strategii systemowej zarządzania wydawnictwem, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej” 2000, z. 2, s. 121-127.

Kończak J., Od Tele-echa do Polskiego zoo. Ewolucja programu TVP, Warszawa 2008.

Kotuła S. D., Programy telewizyjne o książkach w Internecie, [w:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010, s. 113-124.

Kotuła S. D., Programy telewizyjne o książkach w ofercie polskich stacji. Bilans półwiecza (1952-2002), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 1, s. 115-126.

Kotuła S. D., Promocja książki i czytelnictwa w „Teleexpressie”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1, s. 75-87.

Kotuła S. D., Wbrew stereotypom. Przegląd telewizyjnych programów o książkach, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 27, s. 17-19.

Kowalski M. A., To jest miejsce na twoją reklamę, „Notes Wydawniczy” 2004, nr 10, s. 30-32.

Kowalski M. A., Paczka gwoździ, „Magazyn Literacki” 1997, nr 5-6, s. 45-46.

Kumor A., W stronę telewidza. Studia i szkice, Wrocław 1988.

Lalewicz J., Literatura w epoce masowej komunikacji, [w:] Kultura – komunikacja – literatura. Studia nad XX wiekiem, red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, Wrocław 1976, s. 97-123.

Leviathan [online], [dostęp: 15.02.2016], dostępny w WWW: http://www.youtube.com/watch?v=PYiw5vkQFPw.

Long D., Combined online and TV ads are most effective, “New Media Age” 2008, no 5, May, s. 2.

Maciński M., Jaka reklama wydawnicza? – problem z koniecznością wyboru, „Wydawca” 2005, nr 9, s. 20-21.

Majcherek W., Krótka historia Teatru Telewizji, „Za Ekranem” 2003, nr 2, s. 6-22.

Malejczyk M., O książkach trzeba mówić. Z Andrzejem Rostockim, socjologiem, autorem list bestsellerów, rozmawia Magdalena Malejczyk, „Notes Wydawniczy” 2003, nr 12, s. 38-45.

Martin J., Reading: The glamorous life, “School Library Journal”, nr 45 Apr, 1999, s. 51.

Mendruń R., Lubię czytać. 9 proc. oglądalności, „Biblioteka Analiz” 2003, nr 23, s. 19-20.

Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Warszawa 2005.

NBA to mark 50th year, will award medal to Oprah, “Publishers Weekly”, Vol. 246: 1999, iss. 23, s. 12.

News Briefs, „Book Publishing Report”, Vol. 31: 2006, issue 20, s. 6.

Not enough people reading on the box [online] 01.11.2008, [dostęp 24.06.2010], dostępny w: http://www.bps.org.uk/media-centre/press-releases/releases$/division-ofeducational-and-child-psychology/not-enough-people-reading-on-the-box.cfm.

Olczyk T., Poparcie celebryckie (celebrity endorsement) w komunikacji politycznej – polskie doświadczenia na amerykańskiej licencji, „E-Politikon” 2013, nr 5, s. 27-67.

Oprah’s influence, „The Report” 2002, April 29, s. 4.

Osoby częściej korzystające z Internetu częściej czytują też codzienną prasę, czasopisma, a także słuchają radia, „IPSOS” [online], 13.05.2010, [dostęp: 11.02.02016], dostępny w: http://www.ipsos.pl/prasa-internet-radio-telewizja.

Out of the Book Films: Ian McEwan (Trailer) [online], [dostęp: 6.02.2016], dostępny w WWW: https://www.youtube.com/watch?v=vVnq8DI3oYs.

Ostasz M., Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia, „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, Vol. 6: 2008, s. 89-104.

Padgett T., Publishers Increasing use of TV, movie ads, “Publishers Weekly”, Vol. 244: 1997, iss. 25, s. 19.

Papuzińska J., Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1981.

Papuzińska J., Współdziałanie literatury dla dzieci i młodzieży z innymi środkami przekazu kultury, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, red. A. Przecławska, Warszawa 1978, s. 197-221.

Pauzińska J., Szmagalski J., Treści środków masowego przekazu jako czynnik stymulujący motywacje do kształcenia się, [w:] Telewizja i społeczeństwo. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył M. Czerwiński, Warszawa 1980, s. 284-309.

Prothero S., Fear and trembling before the iPad, „Publishers Weekly”, Vol. 257: 2010, iss. 19, s. 48.

Przybysz-Stawska M., „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Łódź 2006.

Rainbow’s end?, „Reading Today”, Vol. 23: 2006, iss. 3, s. 7.

„Reading Rainbow” premieres July 11, „School Library Journal”, Vol. 29: 1983, iss. 9, s. 12.

Raugust K., A common thread. Publishers and cable TV networks weave together a host of tie-ins for fall, “Publishers Weekly” 1998, September 14, s. 36-38.

Razgon L., Modern books and modern readers. A writer’s notes, „Bibliotekar”, nr 12, 1981, s. 51-53.

Richardson A., Select eight for R&J’s Book Club, “Bookseller” 2007, iss. 5262, s. 10.

Rubinson J., Empirical evidence of TV advertising effectiveness, „Journal of Advertisement Research”, Vol. 49: 2009, no. 2, s. 220-226.

Samsara. Na drogach, których nie ma [online], [dostęp: 15.02.2016], dostępny w: http://www.youtube.com/watch?v=dYlGwR9lWrk&feature=player_embedded.

Schwarzenau D., Reading for the sake of reading, “Buch und Bibliothek”, nr 40 June/July, 1988, s. 520-527, 530-537.

Sikorski A., Książka w Telewizji Polskiej, „Poradnik Bibliotekarza” 1995, nr 2, s. 13-14.

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Straus G., Wykształceni amatorzy książek, Warszawa 2008.

Szczepańska D., Rynek książki, [w:] Kultura popularna – literatura, książka, rynek. Forum czytelnicze II, Kielce 2-5 lipca 1995, red. E. Piotrkiewicz-Karmowska, Warszawa 1995, s. 75-89.

Szczepańska D., Trzeba szukać pomysłów. Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, „Notes Wydawniczy” 1997, nr 12, s. 14-16.

Szromnik A., Skuteczna reklama wydawnicza – cechy i formy, „Opakowanie” 1997, nr 2, s. 40-45.

Szydłowska E., Książka w mediach, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004, nr 4, s. 50-52.

Tarasiuk T. J., Combining traditional and contemporary texts. Moving my English class to the computer lab, „Journal of Adolescent & Adult Literacy”, Vol. 53: 2010, no. 7, s. 543-552.

Tenderenda-Ożóg E., Jest, ale go nie ma. Product placement na rynku książki, „Biblioteka Analiz” 2008, nr 2, s. 19-20.

The Mystery Guest [online], [dostęp: 15.02.2016], dostępny w: http://www.youtube.com/watch?v=UALgbX7tnz8.

TV can promote children’s reading, „Children Today”, Vol. 19: 1990, iss. 3, s. 2.

Ulfik-Jaworska I., Programy dla dzieci w telewizji polskiej, [w:] Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, red. A. Gała, I. Ulfik-Jaworska, Lublin 2006, s. 133-177.

Uniszewski Z., Recenzje wydawnicze, „Notes Wydawniczy” 1993, nr 3-4 s. 8-12.

Wajda A., Metodyka i organizacja czytelnictwa, Bydgoszcz 1979.

Waszczyk P., 3 mln zł na promocję. Sklep internetowy Merlin.pl, “Biblioteka Analiz” 2006, nr 23, s. 20-22.

Waszczyk P., Dziewczyna poznana w sieci. Promocyjny pomysł miesiąca, „Biblioteka Analiz” 2008, nr 16, s. 19.

Wikipedia. The free encyclopedia [online], [dostęp: 6.02.2016], dostępny w WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/Action_for_Children’s_Television.

Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 7.02.2016], dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawa_czy_herbata%3F.

Wokittel H., The promotion of reading – the task of school library, “Schulbibliothek Aktuell” 1985, nr 4, s. 199-206.

Wydatki TVP na kulturę i sztukę [online], [dostęp: 6.02.2016], dostępny w WWW: http://wyborcza.pl/1,75475,2163917.html.

Zając M., Internet rządzi. O sieciowej promocji książek dla starszych dzieci, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 12, s. 17-19.

Zaremba A., Promocja książki. Obecna i dostępna, „Wydawca” 2002, nr 2, s. 14-15.

Zieliński A. R., Książka w domu robotnika, Warszawa 1985.

Zieliński A. R., Społeczny zasięg książki w Polsce, Warszawa 1988.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.