"Polish Year in The Life, Traditions and Songs": Literary Meanings and Contexts
PDF (Język Polski)

Keywords

Polish Year
Gloger
Polish culture
19th century

How to Cite

Ihnatowicz, E. (2017). "Polish Year in The Life, Traditions and Songs": Literary Meanings and Contexts. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 34(1), 9–27. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/288

Abstract

Zygmunt Gloger composed Polish Year out of fragments of various works of Polish literature and of articles popularizing knowledge about Polish culture. He builds a picture of the spiritual homeland from the individual meanings of literary texts. The original and well thought-out design of the book allows him to reformulate the concept of Polish culture. In Gloger’s opinion, Polish culture is based on a synthesis of traditions of gentry and peasant. In his understanding of research in culture, the scholar is also a sensitive artist, and this allows him/her to experience cultural community. Polish Year is intended to enable the reader such an experience.

PDF (Język Polski)

References

Asnyk Adam, Poezje zebrane, wstęp Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995.

Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 14, red. Z. Szweykowski i J. Maciejewski, Warszawa 1973.

Bryll Ernest, Rok polski, oprac. graficzne M. Stachurski, Warszawa 1978.

Brzozowska-Komorowska Teresa, Zygmunt Gloger i popularyzacja folkloru, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowski, Warszawa 1982.

Burkot Stanisław, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.

Data Jan, Józef Chociszewski i jego książki, [w:] Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1994.

Dippel Stefan, O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976.

Gloger Zygmunt, Ojczyzna ze stanowiska chrześcijańskiego, Warszawa 1906.

[Gloger Zygmunt], Słowo wstępne, [w:] [Z. Gloger,] Rok polski w życiu, tradycji i pieśni przedstawił Zygmunt Gloger, z czterdziestu rycinami, Warszawa 1900.

Grochowiak Stanisław, Rok polski, oprac. graficzne J. Czerniawski, Warszawa 1981.

Grzęda Ewa, Tematy i motywy sylwiczne w literackiej i paraliterackiej twórczości Wincentego Pola, [w:] Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, red. M. Łoboz, Wrocław 2015.

Ihnatowicz Ewa, Listy autorów listowników, „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 6, s. 135-142.

Ihnatowicz Ewa, W dolinach rzek, na szczytach gór. Pozytywiści na szlakach romantycznych wędrowców, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, Lublin 2003.

Janicka Anna, Zygmunt Gloger w kręgu tradycji Mickiewiczowskiej: 1863–1876, [w:] taż, Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015.

Komorowska Teresa, Gloger. Opowieść biograficzna, Warszawa 1985.

Kossak Zofia, Rok polski. Obyczaj i wiara, Warszawa 1958.

Kowalczyk Klaudia, Księgarstwo warszawskie w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2006.

Krzyżanowski Julian, Zygmunt Gloger i jego „Encyklopedia staropolska”, [w:] tenże, Szkice folklorystyczne, t. I, Kraków 1980, s. 285-308.

Ligęza Wojciech, „Rok polski” w liryce Beaty Obertyńskiej, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 1, s. 55-73.

Ławski Jarosław, Pozytywiści, Gloger, Orzeszkowa, Balicki: przełamywanie traumy, [w:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015.

Martuszewska Anna, Jak szumi Dewajtis? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny, Kraków 1989.

Martuszewska Anna, Kraszewski popularny, [w:] Kraszewski – pisarz współczesny, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996.

Merzbach Henryk, J.I. Kraszewskiemu, [w:] Księga pamiątkowa jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881.

Pieczątkowski Feliks, Fiszer Jan, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972.

Pol Wincenty, Rok myśliwca, Poznań 1870.

Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, przedstawił Zygmunt Gloger, wydanie drugie z czterdziestu rycinami, Warszawa [1908].

Słoka Jan, Miecznik Antoni Józef, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.

Stolzman Małgorzata, Miecznik Antoni Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, 1975.

Żabski Tadeusz, Literatura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.