What did Zygmunt Gloger Look for in River Valleys?
PDF (Język Polski)

Keywords

rivers
travel writing
countryside wandering
longue durée
humanistic geography
Zygmunt Gloger

How to Cite

Kowalski, G. (2017). What did Zygmunt Gloger Look for in River Valleys?. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 34(1), 87–112. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/292

Abstract

The article offers a critical reading of Zygmunt Gloger’s River Valleys. Gloger, a renowned historian, ethnographer and archeologist, is shown as the author of a typically Polish variant of travel discourse. Particularly, the article considers the significance of this prose in the context of Polish literature dedicated to countryside wandering. Countryside wandering is here understood both as part of scholarly research and as a set of assumptions about the relations between people, nature and history. In the course of his deliberations, the author of the article focuses on the narrator – a learned traveler – and draws on the so-called humanistic geography as well as on Ferdinand Braudel’s notion of longue durée.

PDF (Język Polski)

References

Bobińska C., Czas i przestrzeń Fernanda Braudela, „Historyka. Studia Metodologiczne” 1987, t. XVII.

Braudel F., Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, przedm. B. Geremek i W. Kula, Warszawa 1971.

Burkot S., Podróż swojaka po swojszczyźnie, [w:] Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.

Ceram C. W., Bogowie, groby i uczeni. Powieść o archeologii, przeł. J. Nowacki, Warszawa 1994.

Gloger Z., Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa 1903.

Gloger Z., Pisma rozproszone, t. I: 1863–1876, red. nauk. J. Ławski, J. Leończuk, wstępy: J. Ławski, G. Kowalski, opracowanie tekstów i przypisy G. Kowalski i Ł. Zabielski, noty i słownik czasopism A. Janicka, indeksy oprac. M. Siedlecki i M. Jurkowska, Białystok 2014.

Ihnatowicz E., W dolinach rzek, na szczytach gór. Pozytywiści na szlakach romantycznych wędrowców, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003.

Janczak J., Nie obejdzie się bez geografii historycznej, [w:] Karta kulturowa rzeki. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach, 4-5 listopada 1992, red. G. Bożek, Katowice 1993.

Janion M., Kuźnia Natury, [w:] tejże, Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007.

Kamionka-Straszakowa J., „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków, Kraków 1988.

Kolbuszewski J., „Szczęście wiosłem wyliczane”. Motyw rzeki w myśleniu symbolicznym i literaturze, „Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia” 1992, t. 1.

Labuda G., Rzeki w dziejach narodów (ze szczególnym uwzględnieniem narodu polskiego), „Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia” 1992, t. 1.

Owczarz E., „Drogi, które idą…”. O rzekach Kraszewskiego (wstępne rozpoznanie), „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8).

Piskozub A., Wielkie cywilizacje rzeczne, „Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia” 1993, t. 2.

Podróż i literatura 1864–1914, red. nauk. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008.

Syrokomla W., Niemen. Od źródeł do ujścia, Wilno 1861.

Szczepański M. S., Socjologia przestrzeni i przestrzeń kulturowa rzeki. Impresje socjologiczne, [w:] Karta kulturowa rzeki. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach, 4-5 listopada 1992, red. G. Bożek, Katowice 1993.

Tyszkiewicz K. hr., Wilija i jej brzegi. Pod względem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym, Drezno 1871.

Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red. nauk. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016; tu szczególnie artykuły B. Noworolskiej („Dolinami rzek” Zygmunta Glogera – wartości poznawcze i estetyczne) oraz J. Sikory („Rzeka” u Glogera i „rzeka” u Miłosza – studium porównawcze).

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.