Józef Ignacy Kraszewski’s Novels on Roman History as a Literary Inspiration for Henryk Sienkiewicz’s "Quo Vadis"
PDF (Język Polski)

Keywords

Quo Vadis
Rzym za Nerona
Józef Ignacy Kraszewski
Henryk Sienkiewicz
comparative studies

How to Cite

De Carlo, A. F. (2016). Józef Ignacy Kraszewski’s Novels on Roman History as a Literary Inspiration for Henryk Sienkiewicz’s "Quo Vadis". Bibliotekarz Podlaski, 32(1), 37–52. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/333

Abstract

The article analyses the common elements which exist between Rzym za Nerona (Rome under Nero) by Józef Ignacy Kraszewski (1817–1882) and Quo Vadis by Henryk Sienkiewicz (1846-1916); in particular, it aims to bring to light the possible influences of Rzym za Nerona on Quo Vadis and its contribution to the genesis of the Sienkiewicz’s novel. In the mid-19th century and early 20th century European intellectuals and writers made a real rediscovery of the times of Nero and the pagan-Christian conflict. That trend was also visible in Poland, where both novels mentioned used the ancient Rome times as a metaphor to represent the contemporary world. The fall of Rome was always hailed as the fall of the powers which kept Poland enslaved and divided. It is a well-known fact that the unhappy fate of enslaved and oppressed Poland underlies the genesis of Quo Vadis.

PDF (Język Polski)

References

Biliński Bronisław, Enrico Sienkiewicz. Roma e l’antichità classica, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973.

Biliński Bronisław, Incontri polacco-italiani a Porta Pia: J. I. Kraszewski, W. Kulczycki, M. Konopnicka. Nel centenario di Roma capitale d’Italia 1870–1970, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.

Biliński Bronisław, Roma antica e moderna nelle opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965.

Bronarski Alfons, Stosunek „Quo vadis?” do literatur romańskich. Praca nagrodzona na konkursie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1926.

Bujnicki Tadeusz, Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Rzeszów 1999.

Bursztyńska Halina, Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, Katowice 1977.

Bursztyńska Halina, Sienkiewicza i Kraszewskiego koncepcja wojen polsko-kozackich XVII wieku, [w:] Prace historycznoliterackie. Henryk Sienkiewicz. Tradycja – Kreacja – Styl, pod red. Haliny Bursztyńskiej, Katowice 1982, s. 54-69.

Bursztyńska Halina, Status Nerona w „Quo vadis?”, [w:] tejże, Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice, Kraków 1998, s. 174-181.

Bursztyńska Halina, Twórczość Kraszewskiego jako literackie źródło powieści historycznych Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1966, nr 57/3, s. 237-256.

Callegari Ettore, Nerone nella leggenda e nell’arte. Conferenza letta all’Ateneo Veneto nel febbraio 1890, nadbitka: „Ateneo Veneto. Atti e memorie dell’Ateneo Veneto. Rivista mensile di scienze, lettere e arti” 1890, t. 2, s. 464-499.

Czerny Zygmunt, Perspectives sur l’originalité de Sienkiewicz dans «Quo vadis», [w:] Mélanges de littérature comparée et de philologie offerts à Mieczysław Brahmer, Warszawa 1967, s. 153-168.

De Carlo, Andrea Fernando, Alla ricerca dell’ „Arcadia degli artisti”: il viaggio in Italia di Józef Ignacy Kraszewski, „Studia Romanica Posnaniensia” 2007, t. 34, s. 151-165.

De Carlo Andrea Fernando, Echo ducha narodu polskiego pod włoskim niebem (O wizerunku Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie włoskiej), [w:] Media dawne i współczesne, t. II, praca zbiorowa pod red. Bogumiły Kosmanowej, Poznań 2007, s. 19-33.

Fabianowski Andrzej, Kraszewski i judaizm, „Волинь-Житомирщина. Історикофілологічний збірник з регіональних проблем” 2009, nr 19, pp. 5-15.

Finley Moses, Ancient Slavery and Modern Ideology, Markus Wiener Publishers, Princenton – NJ, 1998.

Finley Moses, The Use and Abuse of the History, Chatto and Windus, London 1975.

Kosko Marja, La fortune de «Quo vadis» de Sienkiewicz en France, Honoré Champion, Paris 1935 [drugie wydanie: Genève, Slatkine, 1976].

Kosko Marja, Un «best-seller» 1900. Quo vadis?, José Corti, Paris 1960.

Kraszewski Ignacy Józef, Capreä i Roma. Obrazy z pierwszego wieku, t. I-II, Lwów–Warszawa 1875.

Kraszewski Ignacy Józef, Kartki z podróży 1858–1864, pod red. Pawła Hertza, t. I.-II, Warszawa 1977.

Kraszewski Ignacy Józef, Rzym za Nerona. Obrazy historyczne, Warszawa 1987.

Krzyżanowski Julian, Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1973, nr 8, s. 9-21.

Marchesani Pietro, „Panna Denisia”, ovvero noterella sulla fortuna di Sienkiewicz in Italia, [w:] Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, red. Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Editrice la Giuntina, Firenze 2007, s. 309-316.

Marinelli Luigi, Quo vadis? Traducibilità e tradimento, „Europa Orientalis” 1984, nr 3, s. 131-147; również [w:] „eSamizdat” 2004, (II) 3, s. 129-139, <http://www.esamizdat.it/marinelli_rist_eS_2004_(II)_3.pdf>.

Marinelli Luigi, Sull’ambiguità del Quo vadis?, [w:] Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, red. Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Editrice la Giuntina, Firenze 2007, s. 317-335.

Martinelli Vittorio, Quo vadis?, w: Enciclopedia Treccani. Enciclopedia del cinema, http://www.treccani.it/enciclopedia/quo-vadis_(Enciclopedia-del-Cinema)/

Sienkiewicz Henryk, Artyści polscy w Rzymie, „Gazeta Polska” 1879, nr 261, s. 3.

Sienkiewicz Henryk, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878–1904), opracował, wstępem i komentarzem zaopatrzył Edward Kiernicki, Wrocław 1956.

Sienkiewicz Henryk, Quo vadis, red. Marta Stęplewska, Agnieszka Misiaszek, Kraków 2006.

Sinko Tadeusz, Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.

Wietecha Anna, Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie: Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, nr 1, s. 53-62.

Zieliński Tadeusz, Idea Polski w dziełach Sienkiewicza, Zamość 1920.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.