Tadeusz Miciński’s Unknown Russian Article on Henryk Sienkiewicz
PDF (Język Polski)

Keywords

Henryk Sienkiewicz
Tadeusz Miciński
World War I
press
Russia
Germany

How to Cite

Ławski, J. (2016). Tadeusz Miciński’s Unknown Russian Article on Henryk Sienkiewicz. Bibliotekarz Podlaski, 32(1), 201–228. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/341

Abstract

The author presents a recently discovered 1916 article from Utro Rosii, dedicated to Henryk Sienkiewicz, and written by Tadeusz Miciński (1873–1918), a representative of the Young Poland Movement, who stayed in Russia during WWI. As a regular contributor to Polish and Russian press, Miciński openly deplored Germans and favored the idea of united Slavs actively opposing German expansion. What was problematic for him was Russia’s attitude to Poland’s aspirations to independence. Referring to Sienkiewicz, Miciński wanted to minimize the risk of Polish-Russian confrontation after the war. He perceived the Polish-Ukrainian conflict of the 16th century, so aptly represented by Sienkiewicz in the Trylogy, as a sinister warning of what might happen in the future between Poland and Russia.        

PDF (Język Polski)

References

Bajko Marcin, Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012.

Bujnicki Tadeusz, Pozytywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich”, Kraków 2007.

Bujnicki Tadeusz, „Trylogia” Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Kraków 1973.

Flis-Czerniak Elżbieta, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864–1918, Lublin 2015.

Gutowski Wojciech, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2012.

Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja, red. Lech Ludorowski, Lublin 1991.

Linkner Tadeusz, Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego, Gdańsk 2003.

Ławski Jarosław, „Pszenica i kąkol”. Wyobraźnia poetycka Tadeusza Micińskiego w latach „Wielkiej Wojny”, [w:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Paweł Próchniak, Marian Stala, Kraków 2004.

Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. Anna Janicka, Białystok 2015.

Stoff Andrzej, „Zagłoba sum!” Studium postaci literackiej, Toruń 2006.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.