Economic Migration of Ukrainians to the EU: A View from Poland
PDF (English)

Słowa kluczowe

Migration
Ukrainians
migrations to Poland
migrations from Ukraine
migration law

Jak cytować

Chrobak, N. (2020). Economic Migration of Ukrainians to the EU: A View from Poland. Bibliotekarz Podlaski, 47(2), 37-53. https://doi.org/10.36770/bp.469

Abstrakt

The present study aims to analyze several aspects of economic migration from Ukraine to Poland in the context of the last 10 years (2007–2017). It looks at how changes in migration policy in Poland and the EU impacted the dynamics of migration to Poland, which has been for a long time one of the most popular destinations for Ukrainians. In 2014, an increased number of Ukrainians migrating to Russia was observed, although no similar increase was recorded for EU countries (excluding Poland). In 2014, Polish consular services issued over 556,500 visas to Ukrainian citizens. Since 15 September 2012, Ukrainians no longer have to pay for national visas if they intend to stay in Poland for 3 months to 1 year. Since July 2009, the Agreement on Local Border Traffic between Poland and Ukraine has been in force. Based on this agreement, Ukrainian nationals residing in the border zone – the area extending 30 km from the border – do not need visas, only local border traffic agreement has been increasing each year (13 to 40% depending on year). It amounted to 10,734,959 in 2015. My purpose is to present how migration law in Poland affects migratory waves.

https://doi.org/10.36770/bp.469
PDF (English)

Bibliografia

Act 11 of Convention No. 97 of 1949 of the International Labor Organization.

Betliy, O. (2014). Migration between the EU, V4 and Eastern Europe: The present situation and the possible future. The perspective of Ukraine. In M. Jaroszewicz, & M. Lesińska M. (Eds.), Forecasting Migration Between the EU, V4 and Eastern Europe Impact of Visa Abolition (p. 161). Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Bunarska, Z. (2014). Studia BAS Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu Nr 4(40), p. 157.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki. https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (accessed 18 March 2017).

Socіalno-jekonomіcznie stanowiszcze Ukraїniza 2015 rіk, Powіdomlennia Dierżawnoї służbi statistiki Ukraї. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2015/publ_12_2015_u.html (accessed 19 February 2016).

Dorigo, G., & Tobler, W. (1983). Push-pull migration laws. Annals of the Association of American Geographers, 73(1), 1-11.

European Convention on the Status of Rights of a Migrant Worker No. 093 of November 24, 1977 (2012). In B. Termiński (Ed.), Przesiedlenia inwestycyjne. Nowa kategoria migracji przymusowych. Łośgraf.

International Labour Organization, Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine (pp. 37-40). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_244693.pdf (accessed 18 March 2017).

Jaroszewicz, M. (2013). Polska bardziej atrakcyjna dla ukraińskich imigrantów zarobkowych. http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-06-12/polska-bardziej-atrakcyjna-dla-ukrainskich-imigrantow-zarobkowych (accessed 18 March 2017).

Jennissen, R. P. W. (2004). Macro-economic Determinants of International Migration in Europe. Sittard: Rozenberg Publishers.

Konieczna-Sałamatin J., Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych. http://www.isee.org.pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Analiza_danych_urzedowych_JKS.pdf (accessed 18 March 2017).

Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2016 r. http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_pracy/rynek_pracy_2016_1kw.pdf (accessed 18 March 2017).

Mіnsocpołіtiki – Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy z roku 2015.

Na podstawie raportów Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki. https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (accessed 18 March 2017).

Odpowiedź na interpelację nr 34620 w sprawie przyjęcia imigrantów do Polski. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0F1AF095 (accessed 18 March 2017).

Stoczek, M. (1997). Współczesne migracje zarobkowe. Regionalne studia porównawcze. In J. Zamojski (Ed.), Migracje i społeczeństwo (p. 13). Warsaw: PAN.

Stopa bezrobocia w latach 1990–2016. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html (accessed 19 February 2016).

Szymborska, N., & Gawin, M. (2015). Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie, 22 – 28 czerwca 2015 r. Nr 25/2015 (364) (p. 11). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Kijowie.

Warunki wjazdu do Polski dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym. http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady/ (accessed 19 February 2016).

UKRAЇNA – 2015, Dierżawna służba Statistikiukraїni, STATISTICZNIJ ZBІRNIK (2016). Kijów, p. 10.

Zlotnik, H. (1992). Empirical identification of international migration systems. In M. Kritz, L. Lean, & H. Zlotnik (Eds.), International migration systems: Global Approach (pp. 19-40), Oxford: Clarendon Press.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.