"If you knew how important the word is": the latest trends In biblical hermeneutics study in the ukrainian polish-language prose of the baroque period
PDF (English)

Słowa kluczowe

biblical hermeneutics
symbol
sacral significance
the Baroque period
Ukrainian Polish-language prose

Jak cytować

Sukharieva, S. (2020). "If you knew how important the word is": the latest trends In biblical hermeneutics study in the ukrainian polish-language prose of the baroque period. Bibliotekarz Podlaski, 47(2), 345-359. https://doi.org/10.36770/bp.487

Abstrakt

The article deals with the main trends of modern biblical studies of ancient literature, in particular the Ukrainian Polish-language prose of the Baroque period. Attention is focused on the universal and individual factors of sacral images and motifs interpretation derived from the Scriptures and designed on the background of fiction. Accordingly, the polycultural character of Polish-language works created on the borders of Ukrainian and Polish literatures is underlined. The author analyzes the creative work of baroque writers such as Meletii Smotryckyi, Ipatii Potii, Andrii Muzhylovskyi, Lazar Baranovych, Petro Mohyla, Ioanykii Galiatovskyi, Teofil Rutka, Pahomii Woina Oranskyi, etc. In the context of their bible interpretation a special place is dedicated to the quotation of the Holy Scriptures, as well as concord series of biblical images for which numerous references have been given, biblical paraphrases and repositions of evangelical parables, liturgical symbols, and metaphorical constructions derived from the Bible mentioned by ancient authors as works possessing individual and typological characteristics. 

https://doi.org/10.36770/bp.487
PDF (English)

Bibliografia

Baranowicz, Ł. (1676). Nowa miara starey wiary. Nowogródek.

Franko, I. (1976). Zibrannia tvoriv u 50-ty tomach, V. 3. Kyiv.

Homerski, J. (1976). Hermeneutyka biblijna. In Encyklopedia Katolicka, V. 2. Lublin.

Laba, V. (1990). Biblijna hermenevtyka. Roma.

Lanovyk, Z. (2006). Hermeneutica Sacra. Ternopil.

Kamchatnov, A. (1998). Istoria i hermenevtika slavianskoj Biblii. Moscow.

Krzysztofik, M. (2003). Od Biblii do Literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu. Kraków: Collegium Columbinum.

Frye, N. (1957). Anatomy of Criticism. Princeton University Press.

Frye, N. (1988). Wielki Kod. Biblia i literatura. Bydgoszcz.

Frye, N. (1990). Words with Power: Being a Second Study of the Bible and Literature. San Diego – New York – London.

Muzhylovskyi, A. (1629). Antidotum przezacnemu narodowi ruskiemu. Kyiv.

Potii, I. (1605). O przywilejach nadanych od najjaśniejszych królów polskich... Wilno.

Otwinowska, T. (Ed.) (1984). Retoryka a literatura. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Rutka, T. (1691). Chorągiew zgody i pokoju, to jest Duch Święty od Syna pochodzący. Lublin.

Rutka, T. (1689). Goljat swoim mieczem porażony. Lublin.

Rutka, T. (1690). Kamień przeciw Kamieniowi. Lublin.

Smotryckyi, M. (1987). Apologia peregrinacji do krajów wschodnich. Ukrainian Research Institute of Harvard University.

Smotryckyi, M. (2015). Threnos, to jest Lament jedynej Ś. Powszechnej Apostolskiej Wschodniej Cerkwie. Kyiv.

Sukharieva, S. (2008). Biblijnyi wymir ukrainskoi polskomovnoi prozy poberestejskoi doby. Lutsk.

Sukharieva, S. (2015). Rytorychnyi prostir polskomovnoi prozy XVII st. Lutsk.

Woyna-Orański, P. (1645). Zwierciadło albo Zasłona. Wilno.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.