Travel Writing Studies
PDF (English)

Jak cytować

Moroz, G. (2020). Travel Writing Studies. Bibliotekarz Podlaski, 47(2), 403-406. https://doi.org/10.36770/bp.490
https://doi.org/10.36770/bp.490
PDF (English)

Bibliografia

Forsdick, Ch., Kinsley, Z., & Walchester, K. (Eds.). (2019). Keywords for Travel Writing Studies: A Critical Glossary. London and New York: Anthem Press.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.