Różnorodność źródeł archiwalnych jako podstawa w badaniach nad biografią i genealogią – przypadek Barbary Toporskiej
PDF

Słowa kluczowe

Barbara Toporska
writer
biography
genealogy
archives

Jak cytować

Stecewicz, A. (2020). Różnorodność źródeł archiwalnych jako podstawa w badaniach nad biografią i genealogią – przypadek Barbary Toporskiej. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 9-22. https://doi.org/10.36770/bp.515

Abstrakt

Archival sources, helpful in biographic research, are of particular importance in the case of writers in exile, whose biographies – intersected by war and exile – often remain incomplete to this day and need
supplementing. The biography of Barbara Toporska (1913–1985) is an example of how important it is to study the biography of a writer in the context of interpreting his/her work, both prose and – or perhaps above all – poetry. The paper presents selected examples of various archives used to explore the writer’s least-known period of life – her childhood and youth, as well as the history of the Toporski family, also important to her. 

https://doi.org/10.36770/bp.515
PDF

Bibliografia

Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Spuścizna po Barbarze Toporskiej-Mackiewicz.

Bolecki W., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu, Kraków 2007.

Elzenberg H., Pisma estetyczne, Lublin 1999.

Kozarynowa Z., (bez nazwy), „Ostatnie Wiadomości” z 10 marca 1971.

Mackiewicz J., Fakty, przyroda i ludzie, Londyn 1984.

Miłosz Cz., Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Paryż 1962.

Oberleitner S., Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705–1990, t. 1, Zielona Góra 1992.

Rozmowa z Barbarą Toporską, autorką powieści „Spójrz wstecz, Ajonie!”, „Gwiazda Polarna” 1981 nr 51.

Toporska B., Siostry, Paryż 1966.

Toporska B., Na wschód od dzisiaj: Dwie powieści, Londyn 1970.

Toporska B., Metafizyka na hulajnodze, Londyn 2012.

Toporska B., O Toporskich, Zapolskiej, Wędziagolskim i niżej podpisanej, „Wiadomości” 1978, nr 45 (1701).

Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. H. Dymnicka-Wołoszyńska, Z. Kolankowski, Warszawa 1990.

Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, red. N. Kozłowska, M. Ptasińska, Warszawa 2011.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.