Brakujące kartki. Kłopoty z biografistyką emigracyjną na podstawie kilku kwerend, czyli niełatwe wzmagania ze scalaniem źródeł
PDF

Słowa kluczowe

emigration
cards
biography
Polish history

Jak cytować

Jaworska, K. (2020). Brakujące kartki. Kłopoty z biografistyką emigracyjną na podstawie kilku kwerend, czyli niełatwe wzmagania ze scalaniem źródeł. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 39-54. https://doi.org/10.36770/bp.517

Abstrakt

Thepaper focuses on the difficulties underlying the research on some aspects of Polish history and literature abroad, due the high dispersion of thedocumentary materials, pointing out how unusual, perilous and accidental aresometimes their survival. In order to doso the author reconstructs the story behind three historical postcards sent from Poland to Italy last century, one connected with the presence of a Polish Army Campin Piedmont in 1919 addressed to the future Polish Honorary Consul in Turin AttilioBegey and the other two sent by a well known poet, Kazimiera Iłłakowiczówna tohis daughter Maria Bersano Begey. Those postcards luckily did not get loosethanks to a Polish tourist, Wojciech Fudakiewicz who bought them from a bouquiniste. 

https://doi.org/10.36770/bp.517
PDF

Bibliografia

Jaworska K., „Żołnierz polski we Włoszech” – polskie czasopismo w Piemoncie w 1919 roku, „Postscriptum” 2007 /1 (53).

Kozaryn Z., Nakarmione dzieci, „Tydzień Polski”, 06.06.1982.

Kuba M., Skazane na nieobecność, „Rzeczpospolita” 2019, nr 203.

Kuciel-Frydryszak J., Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie, Warszawa 2017.

Marzec L., Archiwum jako pisarski testament i depozyt legendy biograficznej, „Teksty Drugie” 2018, nr 6, s. 231-248.

Sierpowski S., Powstanie Armii Polskiej we Włoszech w czasie pierwszej wojny światowej, „Roczniki Historyczne” 1976, XLII.

Skrzypek J., Tygodnik «Żołnierz polski we Włoszech» w 1919 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, XI, nr 1.

Sokołowski M., Adwokat diabła Attilio Begey, Warszawa 2012.

Wal A., Wierna życiu i literaturze: o pisarstwie Herminii Naglerowej, Rzeszów 2014.

Ziemba K., Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005, 1-2, s. 72-82.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.