Twórczość plastyczna Jadwigi Simon-Pietkiewicz w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Personalizm somatyczny
PDF

Słowa kluczowe

concentration camp in Ravensbruck
somatic personalism
macrohistory discourse

Jak cytować

Czarnecka, B. (2020). Twórczość plastyczna Jadwigi Simon-Pietkiewicz w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Personalizm somatyczny. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 69-91. https://doi.org/10.36770/bp.519

Abstrakt

In her article, Barbara Czarnecka analyses Jadwiga Simon-Pietkiewicz’s artwork at the concentration camp in Ravensbruck through the prism of somatic personalism. The contemporary discussion on historical matters in the public space is far-reaching and multi-threaded; it is co-created – according to the researcher – by topics not only strictly museum-related, but also those related to unconventional memorial sites, or even memorial (non-)sites in public space, historical tourism and historical restoration movements, historical performance, the role and potential of oral history, contemporary archival work and social archives, visualizations of history and its presence in the media, not only in historical film and radio, but also, for example, comics, popular music, board games and computer games. Nevertheless, the optimistic aspect of most of these activities and perspectives is democratization assuming the inclusion of individual voices, faces and bodies, such as those recorded in the camp works of Simon-Pietkiewicz, in the macrohistory discourse. 

https://doi.org/10.36770/bp.519
PDF

Bibliografia

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Czarnecka M., Kiedio E., Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska-Neumann: życie i twórczość, Warszawa 2019.

Draus J., Nauka polska na emigracji 1945–1990, [w:] Historia nauki polskiej, t. 10, 1944–1989. Cz. 2: Instytucje, red. L. Zasztowt i J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015.

Grzebalska W., Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 2.

Jaworska J., „Nie wszystek umrę... ...”. Twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939–1945, Warszawa 1975.

Kaumkötter J., Śmierć nie ma ostatniego słowa. Sztuka w tragicznych latach 1933–1945, przeł. B. Baran, Kraków 2015.

Kruszewski E. S., Instytut Źródłowy w Lund (1939–1972): zarys historii i dorobek, Londyn–Kopenhaga 2001.

Millu L., Dymy Birkenau, przeł. K. i E. Kabatcowie, Oświęcim 2007.

Poczet artystów polskich i w Polsce działających, red. K. Lewicka, B. Osińska, Warszawa 1996.

Winnik S., Dziewczęta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet, Warszawa 2018.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.