Przyczynek do biografii sześciu Polek na emigracji
PDF

Słowa kluczowe

emigration
London
Polish women
underground

Jak cytować

Maresch, E. (2020). Przyczynek do biografii sześciu Polek na emigracji. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 93-113. https://doi.org/10.36770/bp.520

Abstrakt

This article is based on the biographies of fascinating women who did not receive objective monographs, though they fully deserved it. Although the path of their education and career went in different directions, after the outbreak of World War II they undertook many daring and dangerous activities to save their homeland. I write about people I met personally, as an adolescent, after the war. They were talented, courageous, selfless, and overly patriotic women. My interest in the fate of the pre-war generation incited me to devote my whole refugee life to researching the history of my homeland, to which I never returned. 

https://doi.org/10.36770/bp.520
PDF

Bibliografia

Bernd G. H., Bis Zumbittern, Ende 1949.

Colvin I., Chief of Intelligence, Londyn 1948.

Garliński J., Szwajcarski Korytarz, Paryż 1987.

Jurgała-Jureczka J., Zofia Kossak i jej interpretatorzy. Uproszczenia, nieporozumienia, nadużycia, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 37 (13 września).

King Ch. B. – nekrolog, „The Daily Telegraph” z dn. 8.11.2002r.

Kochanowicz T., Na wojennej emigracji. Wspomnienia z lat 1942–1944, Warszawa 1975.

Kossak-Szczucka-Szatkowska Z., Wspomnienia z Kornwalii 1947–1957, Kraków 2008.

Niezwykła szkoła na wygnaniu 1941–1951 = A remarkable school in exile: 1941–1951, red. F. Migdała-Leduchowicz, E. Nowicka-Knapczyk, London: Veritas, 2003.

Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, red. S. Lityński i A. Sawczyński, T. III: Armia Krajowa, Londyn 1950.

Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, ustalenia Komisji Historycznej, tom I, Warszawa 2004.

Raczyński E., W Sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora, Londyn 1960.

Stempowski J. [Paweł Hostowiec], Listy z ziemi berneńskiej, Londyn 1974.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.