Archiwa Biblioteki Polskiej POSK w Londynie jako źródła do badań biograficznych
PDF

Słowa kluczowe

bibliographic research
modern history
Polish emigration literature in Great Britain
interpretation

Jak cytować

Platt, D. (2020). Archiwa Biblioteki Polskiej POSK w Londynie jako źródła do badań biograficznych. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 115-127. https://doi.org/10.36770/bp.521

Abstrakt

In her article, Dobrosława Platt presents the archives of the POSK Polish Library in London as a source of biographical research. Biographies, i.e. detailed descriptions of the lives of specific figures, have, in her opinion, been particularly popular with readers for a very long time. Even when they were not as yet linked with any genre, and the biographies of famous figures were supposed to serve only as certain patterns of behaviour, readers would eagerly listen to or rewrite “the lives of famous men” for their own libraries. Frequently, they were not a reliable reflection of a given person’s life as such, but rather a desire to create a model to follow. The researcher also states that after the Second World War many outstanding writers, poets and publicists appeared in Great Britain and continued to create there, publishing their works in exile. It seems that many of them are still on the margins of Polish literature, although they do not deserve it, and creating their biographies would perhaps allow to re–evaluate their work. 

https://doi.org/10.36770/bp.521
PDF

Bibliografia

Demel R., Sergiusz Piasecki (1901–1964). Życie i twórczość, Warszawa 2001.

Folega M., Życie na świat otwarte. Aleksander Janta–Połczyński, Tuchola 2014.

Grześczak I., Przedmowa, [w:] G. Boccaccio, O słynnych kobietach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Nasiłowska A., Kazimierz Wierzyński, Warszawa 1991.

Nepos K., Żywoty wybitnych mężów. Edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl.

Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów w zrewidowanym przekładzie F. N. Golańskiego, z dodatkiem trzech żywotów w przeróbce Ign. Krasickiego, z wstępem i uwagami T. Sinki, Kraków [1920].

Polechoński K., Pisarz w czasach wojny i emigracji. Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939–1960, Wrocław 2012.

Polechoński K., Żywot człowieka uzbrojonego. Biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego, Warszawa 2000.

Wojdyło W., Fordoński A., Refleksje historiograficzne Profesora Romana Wapińskiego odnośnie do „Biografistyki w Polsce”, „Dzieje Najnowsze” 2016, R. XLVIII, nr 3.

Zahorska S., Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, Warszawa 2010.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.