Tamara Karren. Próby biograficzne
PDF

Słowa kluczowe

Karren
biography
emigration
Zapolska

Jak cytować

Janicka, A. (2020). Tamara Karren. Próby biograficzne. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 143-159. https://doi.org/10.36770/bp.523

Abstrakt

The author of the article analyses the work of Tamara Karren (1918–1997), Polish writer and publicist associated after the Second World War with London’s emigration for independence. Karren is the author of two dramas, a volume of poetry, many journalistic articles, unpublished letters and Memoirs. However, her literary creation did
not manage to reach a wider audience and is poorly known in Poland. The text is therefore an introduction to the works of the writer, whose personality is determined by her biography, Jewish origin, Polish patriotism and immigrant status. 

https://doi.org/10.36770/bp.523
PDF

Bibliografia

Biografia. Historiografia. Dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, pod red. R. Kasperowicza i E. Wolickiej, Lublin 2005.

Clifford J. L., Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. A. Mysłowska, Warszawa 1978.

Drue M., Swoją drogą… . Opowiadania, Londyn 1994.

Encyklopedia teatru polskiego [wersja online].

Gross N., Tamara – korzenie i sęki, „Archiwum Emigracji” 1998.

Karren T., Czarne niebo, Londyn 1986.

Karren T., Kim był ten człowiek? Rzecz o Januszu Korczaku, Londyn 1980.

Karren T., Która Zapolska jest prawdziwa?, „Tydzień Polski i Tydzień Żołnierza”, 20 listopada 1976 r.

Karren T., Pani Gabriela, Londyn 1976.

Karren T., Wspomnienia [maszynopis z odręcznymi poprawkami i podpisem Autorki, datowany: 1996, Archiwum Biblioteki Polskiej POSK w Londynie].

Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie, red. B. Klimaszewski, Warszawa 1993.

Mieszkowska A., Kim jestem? Tamara Karren-Zagórska (1913–1997), „Archiwum Emigracji” 1998.

Przyłuski B., Prapremiera „Pani Gabrieli”, „Tydzień Polski i Tydzień Żołnierza”, 24 grudnia 1976 r.

Tola Korian. Artystka słowa i pieśni, red. K. Fejcher, Londyn 1984.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.