"Wieczny mnie rodzi ogień i wyznaję słońce". Żywioł ognia w liryce Wincentego Korab-Brzozowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Wincenty Korab-Brzozowski’s
poetry
fire
life
philosophy

Jak cytować

Borek, B. (2020). "Wieczny mnie rodzi ogień i wyznaję słońce". Żywioł ognia w liryce Wincentego Korab-Brzozowskiego. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 319-338. https://doi.org/10.36770/bp.533

Abstrakt

The article is an attempt to analyze and interpret selected works of Wincenty Korab-Brzozowski, related to each other due to the presence of the element of fire in them. Referring to the recognition of ancient philosophers, attempts were made to point out the similarities and differences in the treatment of the phenomenon of fire in the author’s lyrical work Amongst the stars

https://doi.org/10.36770/bp.533
PDF

Bibliografia

Anioł M., Sonet 59, [w:] tegoż, Poezje, przeł., wstęp i przypisy L. Staff, Warszawa-Kraków 1922.

Bachelard G, Poetyka marzenia, przeł. i oprac. L. Brogowski, Gdańsk 1998.

Bachelard G., Filozofia, która mówi nie, przeł. J. Budzyk, Gdańsk 2000.

Bachelard G., Płomień świecy, przeł. J. Rogoziński, Gdańsk 1996.

Bachelard G., Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.

Borek B., „Próżne nam były Kasandry wołania”. O wybranych inspiracjach antykiem w twórczości Wincentego Korab-Brzozowskiego, „Studia Ełckie” 2019, nr 2, s. 275-292.

Eliade M., Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa 1993.

Filar D., Poetyckie kreacje cielesności w wybranych utworach poezji współczesnej, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.

Frontczak J., Poszukiwanie paradygmatu, „Sztuka i Filozofia” 1996, nr 11.

Głowiński M., Ten śmieszny Prometeusz, [w:] tegoż, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt, Kraków 1990.

Kerényi K., Prometeusz, [w:] tegoż, Misteria Kabirów; Prometeusz, przeł. I. Kania, Warszawa 2000.

Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, przeł. J. Lang, Warszawa, Poznań 1999.

Korab-Brzozowski W., I ciepły jeszcze, purpurowy sznur, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Kraków 1980.

Książyk Ł., Maski Prometeusza, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki, Warszawa 2003.

Kurkiewicz M., Bohaterowie antycznych mitów w poezji twórców Młodej Polski, [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2008.

Kwiatkowski J., Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977, s. 231-325.

Ławski J., Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany, kuszenie Chrystusa Pana na pustyni”, Białystok 1995.

Merleau-Ponty M., Cogito, [w:] tegoż, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migański, posł. J. Migański, Warszawa 2001.

Myszor W., Orygenes jako systematyk, [w:] Orygenes, O zasadach, przeł. S. Kalinkowski, Warszawa 1979.

Pietras H., Początki teologii kościoła, Kraków 2007.

Popczyk M., Ogień, [w:] Estetyka czterech żywiołów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002.

Przybysławski A., Coincidentia oppositorum, Gdańsk 2004.

Reale G., Pitagoreizm, [w:] tegoż, Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 2005.

Rowiński C., Prometeusz, [w:] Mit, człowiek, literatura, wstęp S. Stabryła, Warszawa 1992.

Schuré E., Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemniczych dziejów religii, przeł. W. Nidecka, Warszawa 1926.

Słownik myśli filozoficznej, red. M. Kuziak, S. Rzepczyński i in., Bielsko-Biała 2004.

Szczerba W., Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi, „Theologica Wratislaviensia” 2007, t. 2.

Trznadel J., Wincenty Korab-Brzozowski, [w:] Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 531-547.

Wydrycka A., „Tryumfy” Stanisława i Wincentego Korab Brzozowskich w kontekście tradycji antycznej, [w:] tejże, Rządy poezji, Białystok 2016.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.