“Eternal re gives me birth and I confess the sun. The element of re in poetry by Wincenty Korab-Brzozowskis
PDF (Język Polski)

Keywords

Wincenty Korab-Brzozowski’s
poetry
fire
life
philosophy

How to Cite

Borek, B. (2020). “Eternal re gives me birth and I confess the sun. The element of re in poetry by Wincenty Korab-Brzozowskis. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 331–350. https://doi.org/10.36770/bp.533

Abstract

The article is an attempt to analyze and interpret selected works of Wincenty Korab-Brzozowski, each related to one another by the presence of the element of re. Referring to the recognition of ancient philosophers, attempts were made to point out the similarities and differences in the treatment of the phenomenon of re in the authors lyrical work Amongst the stars

https://doi.org/10.36770/bp.533
PDF (Język Polski)

References

Anioł M., Sonet 59, [w:] tegoż, Poezje, przeł., wstęp i przypisy L. Staff, Warszawa-Kraków 1922.

Bachelard G, Poetyka marzenia, przeł. i oprac. L. Brogowski, Gdańsk 1998.

Bachelard G., Filozofia, która mówi nie, przeł. J. Budzyk, Gdańsk 2000.

Bachelard G., Płomień świecy, przeł. J. Rogoziński, Gdańsk 1996.

Bachelard G., Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.

Borek B., „Próżne nam były Kasandry wołania”. O wybranych inspiracjach antykiem w twórczości Wincentego Korab-Brzozowskiego, „Studia Ełckie” 2019, nr 2, s. 275-292.

Eliade M., Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa 1993.

Filar D., Poetyckie kreacje cielesności w wybranych utworach poezji współczesnej, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.

Frontczak J., Poszukiwanie paradygmatu, „Sztuka i Filozofia” 1996, nr 11.

Głowiński M., Ten śmieszny Prometeusz, [w:] tegoż, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt, Kraków 1990.

Kerényi K., Prometeusz, [w:] tegoż, Misteria Kabirów; Prometeusz, przeł. I. Kania, Warszawa 2000.

Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, przeł. J. Lang, Warszawa, Poznań 1999.

Korab-Brzozowski W., I ciepły jeszcze, purpurowy sznur, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Kraków 1980.

Książyk Ł., Maski Prometeusza, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki, Warszawa 2003.

Kurkiewicz M., Bohaterowie antycznych mitów w poezji twórców Młodej Polski, [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2008.

Kwiatkowski J., Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977, s. 231-325.

Ławski J., Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany, kuszenie Chrystusa Pana na pustyni”, Białystok 1995.

Merleau-Ponty M., Cogito, [w:] tegoż, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migański, posł. J. Migański, Warszawa 2001.

Myszor W., Orygenes jako systematyk, [w:] Orygenes, O zasadach, przeł. S. Kalinkowski, Warszawa 1979.

Pietras H., Początki teologii kościoła, Kraków 2007.

Popczyk M., Ogień, [w:] Estetyka czterech żywiołów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002.

Przybysławski A., Coincidentia oppositorum, Gdańsk 2004.

Reale G., Pitagoreizm, [w:] tegoż, Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E. I. Zieliński, Lublin 2005.

Rowiński C., Prometeusz, [w:] Mit, człowiek, literatura, wstęp S. Stabryła, Warszawa 1992.

Schuré E., Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemniczych dziejów religii, przeł. W. Nidecka, Warszawa 1926.

Słownik myśli filozoficznej, red. M. Kuziak, S. Rzepczyński i in., Bielsko-Biała 2004.

Szczerba W., Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi, „Theologica Wratislaviensia” 2007, t. 2.

Trznadel J., Wincenty Korab-Brzozowski, [w:] Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 531-547.

Wydrycka A., „Tryumfy” Stanisława i Wincentego Korab Brzozowskich w kontekście tradycji antycznej, [w:] tejże, Rządy poezji, Białystok 2016.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.