Gender w ukraińskich powieściach
PDF

Słowa kluczowe

gmasculine mentality
feminine mentality
fictional model
behaviour pattern

Jak cytować

Rozinkiewicz, N. (2020). Gender w ukraińskich powieściach. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 363-372. https://doi.org/10.36770/bp.537

Abstrakt

The focus of the research on Ukrainian novels in the transition period of the late XX – early XXI century is topical in the current new literary discourse, since such scientific researches make Ukrainian prose more competitive in the world literature. In the paradigm of complex analysis of a large amount of prose works of Ukrainian authors, Olha Bashkyrova’s study “Fictional Gender Models of Contemporary Ukrainian Novels” first takes into consideration a problem which has not been the subject of special scientific interest yet, namely manifestation of mental fictional gender models in individual author’s world pictures. That research has enabled to perceive national mentality of Ukrainians, which is the basis of their social historical experience, better. The work has evident theoretical and practical significance as it enables scientists to apprehend the transformation processes in social consciousness in early XXI century better in the context of fictional literature and to predict the ways a novel, which reflects social transformation, is going to develop. 

https://doi.org/10.36770/bp.537
PDF

Bibliografia

Baszkyrowa O., Henderni chudożni modeli suczasnoji ukrajinśkoji romanistyky, Kyjiw: Kyjiwśkyj uniwersytet imeni Borysa Hrinczenka, 2018.

Bernadśka N., Teorija romanu jak żanru w ukrajinśkomu literaturoznawstwi: dys...d- ra fiłoł. nauk: 10.01.06, Kyjiw : KNUTSZ. Instytut fiłołohiji, 2005.

Bowsuniwśka T., Żanrowi modyfikaciji suczasnoho romanu: monohrafija, Charkiw: Disa plus, 2015.

Hundorowa T., Żenskoe pyśmo y hendernaja yerarchyja na łyteraturnom połe, “Łyteraturowedenye na sowremennom эtape: Teoryja. Ystoryja łyteraturы. Tworczeskye yndywydualnosty” 2014, Tambow; Ełec, Wыp. 2. Kn. 2, s. 36–54.

Dżuhastrianśka J., Psychoterapewtycznyj roman: specyfika awtorśkoho metażanru, “Pytannia Literaturoznawstwa” 2013. Wyp. 87, s. 322–337.

Dowżenko O., Zaczarowana Desna, Kyjiw: Mołodʹ, 1979.

Zabużko O., Żinka-awtor u kołonialnij kulturi, abo Znadoby do ukrajinśkoji gendernoji mifołohiji. Chroniky wid Fortinbrasa, Ser. : Wysoka połycia. Kyjiw: Fakt, 2009, s. 152–191.

Zborowśka N., Kod ukrajinśkoji literatury. Proekt psychoistoriji nowitńioji ukrajinśkoji literatury: monohrafija, Kyjiw: Akademwydaw, 2006.

Kysła T., Żanrowa semantyka feminnych romaniw u chudożnij systemi ukrajinśkoho postmodernizmu: dys. ... kand. fiłoł. nauk. 10.01.01. Kyjiw: KNUTSZ. Instytut fiłołohiji. 2007.

Kiriaczok M., Wiziji apokalipsysu w ukrajinśkomu postmodernistśkomu romani: dys. kand. fiłoł. nauk : 10.01.01. Żytomyr, 2016.

Łuszczij S., Romanistyka ukrajinśkoji diaspory 1940-ch–1980-ch rokiw u konteksti rozwytku jewropejśkoho ta amerykanśkoho romanu, “Słowo i Czas” 2017, № 4, s. 54–66.

Ohijenko I., Dochrystyjanśki wiruwannia ukrajinśkoho narodu / Uporiadn. M. Tymoszyk, Kyjiw: Nasza kultura i nauka, 2016.

Pawłyczko S., Feminizm, peredm. W. Ahejewoji, Kyjiw: Osnowy, 2002.

Matusiak A., Maskulinnyj dyskurs w ukrajinśkij literaturi XX–XXI stolitʹ. Perechresni steżky ukrajinśkoho maskulinnoho dyskursu. Kultura j literatura XIX–XX stolitʹ, Kyjiw: LAURUS, 2014. S. 7–19.

Szewczuk Z., Zasoby modeluwannia istoriji w postmodernij ukrajinśkij prozi : dys… kand. fiłoł. nauk: 10.01.06. Kyjiw: KNUTSZ. Instytut fiłołohiji, 2006.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.