Wiesław Stec – czterdzieści lat w służbie białostockiej polonistyki
PDF

Słowa kluczowe

Old Polish literature
rhetoric
editorship
Polish literature didactics

Jak cytować

Stasiewicz, P. (2021). Wiesław Stec – czterdzieści lat w służbie białostockiej polonistyki. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 13-23. https://doi.org/10.36770/bp.542

Abstrakt

The article is an attempt to describe over forty years of the professional career of one of the most distinguished employees of the Institute of Polish Philology at the University of Bialystok, PhD Wiesław Stec. The text describes the most important scientific achievements of the researcher, his publications and editorial output. It also presents a detailed discussion on his organizational activity as deputy director of the Institute, a function he held in the 1990s, i.e. a key period for Bialystok’s Polish Philology. The final part of the article includes the author’s personal reflections on the unique character of the didactic work of PhD Wiesław Stec. 

https://doi.org/10.36770/bp.542
PDF

Bibliografia

Antologia tekstów poetyckich do ćwiczeń z literatury staropolskiej, wybór i opracowanie W. Stec, Białystok 2009.

Górnicki Ł., Droga do zupełnej wolności, oprac.,wstęp i komentarze W. Stec, Białystok 1997.

Informator polonistyczny na rok 1993. Wydanie jubileuszowe z okazji 25-lecia Filii UW, red. J. Sztachelska, Białystok 1993.

Łukasz Górnicki i jego czasy, red. B. Noworolska, W. Stec, Białystok 1993.

Stec W., Funkcja retoryki w tekście polemicznym, [w:] Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984.

Stec W., Literacki kształt polskich polemik antyjezuickich z lat 1578–1625, Białystok 1988.

Stec W., Łukasz Górnicki jako publicysta, „Polonistyka” 1987, nr 3.

Stec W., O książce i czytelniku w dawnej Polsce, „Polonistyka” 1991, nr 2/3.

Stec W., Retoryka antyjezuickiej literatury rokoszu Zebrzydowskiego, [w:] Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław 1984.

Stec W., Szymona Budnego koncepcja polemiki, [w:] Neccessitas et ars, red. B. Otwinowska, A. Nowicka-Jeżowa, J. Kowalczyk i A. Karpiński, Warszawa 1993.

Stec W., Wilno i Wileńszczyzna w Białymstoku, „Polonistyka” 1990, nr 5/6.

Stec W., Wybór tekstów do ćwiczeń z literatury staropolskiej, Białystok 1990.

Stec W., Wybór tekstów do ćwiczeń z literatury staropolskiej. Część II – Proza, Białystok 1992.

Stec W., Wybór tekstów do ćwiczeń z literatury staropolskiej. Część III – Interpretacje, Białystok 1995.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.