Królewicz wśród królów. Portrety władców zachodnioeuropejskich w staropolskich relacjach z podróży Władysława Wazy (1624–1625)
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Vasa
prince
diary
travel
court
ruler

Jak cytować

Puchalska-Dąbrowska, B. M. (2021). Królewicz wśród królów. Portrety władców zachodnioeuropejskich w staropolskich relacjach z podróży Władysława Wazy (1624–1625). Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 39-53. https://doi.org/10.36770/bp.544

Abstrakt

The aim of the article is to analyse literary images of rulers in three accounts of Prince Władysław Vasa’s travels to the countries of Western Europe in the years 1624–1625. The young Vasa’s retinue included future authors of the peregrination reports: Stefan Pac – a writer, later treasurer and Grand Chancellor of Lithuania, Albrecht Stanisław Radziwiłł – Grand Chancellor of Lithuania, and Jan Hagenaw of Warmia. The silhouettes of Western European monarchs, presented in the context of specific events, were treated in a fragmentary way and included elements interesting to the author. On the other hand, the methods used to present the Polish prince, according to the “promotional” strategy adopted by diarists, were aimed at showing the hero as an individual worthy of being “among kings”, capable – thanks to his skills – of finding his place in court. 

https://doi.org/10.36770/bp.544
PDF

Bibliografia

Defourneaux M., Życie codzienne w Hiszpanii w Wieku Złotym, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1968.

Dziechcińska H., Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.

Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji, oprac. A. Przyboś, Kraków 1977.

Puchalska B. M., Obraz dworów zachodnioeuropejskich w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVI–XVII wieku, Białystok 2000.

Rzeczpospolita Wazów (1588–1648–1668). I Kongres Badaczy Epoki Wazów, Olsztyn 6-8 września 2018, red. A. Korytko i in., Olsztyn 2018.

Staropolski ogląd świata. Kultura sacrum, odnajdywanie profanum, red. nauk. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2013.

Staropolski ogląd świata. Tożsamość i odmienność, red. nauk. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2011.

Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa 2008.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.