Ukraińska wizja Słowiańszczyzny
PDF

Słowa kluczowe

slavophilism
Brotherhood of Saints Cyril and Methodius
society
Slavic idea
Russian imperia

Jak cytować

Poliszczuk, J. (2021). Ukraińska wizja Słowiańszczyzny. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 153-171. https://doi.org/10.36770/bp.550

Abstrakt

The research is dedicated to the development of Slavic ideas during the Ukrainian romantic circles of adherents, namely in the secret circle, called Brotherhood of Saints Cyril and Methodius, which worked in Kyiv during the years 1846–1847. That comradeship represented its own original understanding of Slavic uncertainty. After it was eliminated by the regime of Russian Imperia all Slavophil movements were stopped and theirs participants were persecuted and arrested. That’s why the author of this article treats the year 1847 as a year of Kyiv arresting conspirators and a time of change in the development of Slavic ideology. 

https://doi.org/10.36770/bp.550
PDF

Bibliografia

Bracka M., Idee kijowskiego Bractwa Cyryla i Metodego (1846–1847) w świetle krytyki postkolonialnej, „Bibliotekarz Podlaski” 2015, nr 30, s. 43-55.

Janion M., Kozacy i Górale, [w:] Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. Praca zbiorowa, red. S. Kozak, M. Jakóbiec, Wrocław 1974, s. 135-170.

Kozak S., Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu, Warszawa 2005.

Kozak S., Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego, Warszawa 1990.

Księga rodzaju narodu ukraińskiego (Prawo Boże) (tłum. robocze K. Wóycicki), https://kazwoy.wordpress.com/ksiega-rodzaju-narodu-ukrainskiego-prawo-bozetlumaczenie-robocze/

Mokry W., Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu, Kraków 1990.

Wisbert R., Historia i edukacja w koncepcjach Johanna Gottfrieda Herdera, [w:] Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, red. M. Heinz, M. Potępa i Z. Zwoliński, Warszawa 2004.

Witkowska A., „Dziko – pięknie – groźnie”, czyli Ukraina romantyków, [w:] Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska i M. Nesteruk, Warszawa 2012.

Bojko M., Kyryło-Mefodijiwśke towarystwo: fiłosofśki ta kulturołohiczni ideji nacionalnoji samoswidomosti ta derżawotworennia, Dniprodzerżynśk 2006.

Wozniak M., Kyryło-Mefodijiwśke Bratstwo, Lwiw 1921.

Heorhyewa T., Sławianskata ydeja w Rusyja. 30-te-50-te hodyny na XIX wek, Sofyja 2009.

Hrabowycz H., Hrani mitycznoho: obraz Ukrajiny w polśkomu j ukrajinśkomu romantyzmi, [w:] tegoż, Do istoriji ukrajinśkoji literatury. Doslidżennia, eseji, połemika, Kijów 2003, s. 157-179.

Derżawni, polityczni ta hromadśki dijaczi Ukrajiny, za red. M. Panowa, kn.1, Kijów 2002.

Doroszenko D, Narys istoriji Ukrajiny, Lwów 1991.

Zajonczkowskyj P., Kyryllo-Mefodyewskoe obszczestwo. 1845–1847, Moskwa 1959.

Zoryn A., Kormia dwuhławoho orła… Łyteratura y hosudarstwennaja ydeołohyja w Rossyy w posłednej trety XVIII – perwoj trety XIX weka, Moskwa 2004.

Kyryło-Mefodijiwśke towarystwo, upor. I. Hłyź ta in.: u 3 t., Kijów 1990, t. 3.

Kozaczok Ja., Horłenko O., Zabuttiu ne pidlahaje. Mykoła Kostomarow i KyryłoMefodijiwśke towarystwo, Kyjiw 2007.

Myller A., Ymperyja Romanowыch y nacyonałyzm. Эsse po metodołohyy ystoryczeskoho yssłedowanyja, Moskwa 2008, s. 34-35.

Sobol W., Ukrajinśke baroko. Teksty i konteksty, Warszawa 2015.

Czyżewśkyj D, Poriwnialna istorija słowjanśkych literatur, per. z nim., Kijów 2005.

Czyżewśkyj D., Narys z istoriji fiłosofiji na Ukrajini, New York 1991.

Szewczuk W. P., Taranenko M. H., Istorija ukrajinśkoji derżawnosti, Kijów 1999.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.