"Tęsknota, która każe myśleć i czuć inaczej". O listach Marii Zarębińskiej-Broniewskiej i Władysława Broniewskiego
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Broniewski
Maria Zarębińska
letter
World War II
concentration camp

Jak cytować

Tramer, M. (2021). "Tęsknota, która każe myśleć i czuć inaczej". O listach Marii Zarębińskiej-Broniewskiej i Władysława Broniewskiego. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 195-226. https://doi.org/10.36770/bp.552

Abstrakt

The correspondence between Maria Zarębińska-Broniewska and Władysław Broniewski covers the years 1938–1947. During that period they lived together for only a dozen months. They were separated by the war for six years, and after the war, Maria spent the last year of her life in the Swiss clinic Hirslanden. The correspondence documenting the marriage of Maria and Władysław Broniewski (it was the second marriage for both of them) is not complete. From the first – pre-war period only correspondence of Maria addressed to Władysław survived. The second set of documents are letters written by both spouses immediately after the war. Unfortunately, a significant part was lost in transport or seized by censorship. The third set was during the separation caused by Maria’s illness and hospitalization. 

https://doi.org/10.36770/bp.552
PDF

Bibliografia

Broniewska J., Tamten brzeg mych lat, Warszawa 1979.

Broniewska W., Broniewski W., Zgubiłem okulary. Listy z lat 1947–1962, oprac. W. Bojda, Warszawa 2016, s. 68-70.

Broniewska-Pijanowska M., Kolańczyk A., 44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej aktorce, Toruń 2016, s. 37.

Broniewski W., Poezje zebrane. Wydanie krytyczne, oprac F. Lichodziejewska, Płock–Toruń 1997, T. 1-4.

Listy Marii Zarębińskiej do Władysława Broniewskiego [rękopisy] Muzeum Władysława Broniewskiego.

Listy Władysława Broniewskiego do Marii Zarębińskiej [rękopisy] Muzeum Władysława Broniewskiego.

Od bliskich i dalekich. Korespondencja Władysława Broniewskiego, oprac. F. Lichodziejewska, T. 1-2. Warszawa 1981.

Tramer M., „Opowiadania oświęcimskie” – opowieść edytorska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 1(47), s. 73-91.

Zarębińska M., Dzieci Warszawy [rękopis], Muzeum Władysława Broniewskiego.

Zarębińska-Broniewska M., Broniewski W., Ręka umarłej, Warszawa 1971.

Zarębińska-Broniewska M., Opowiadania oświęcimskie, Warszawa 1948.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.