Pola Gojawiczyńska a Bielsk Podlaski
PDF

Słowa kluczowe

inter-war period
20th-century poetry
Gojawiczyńska
Iwaszkiewicz
Szymanowski
Apolonia Koźniewska

Jak cytować

Noworolska, B. (2021). Pola Gojawiczyńska a Bielsk Podlaski. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 269-282. https://doi.org/10.36770/bp.556

Abstrakt

The researcher analyses the work of Apolonia (called: Pola) Gojawiczyńska (1896–1963), a writer, independence activist, and one of the most popular Polish artists of the interwar period. Her works contain psychological and socio-moral themes related to the advance of the proletarian and petty bourgeoisie community of Warsaw and Upper Silesia. The article focuses on the period when the writer lived in Bielsk Podlaski. 

https://doi.org/10.36770/bp.556
PDF

Bibliografia

Białek J. Z., Epika dnia powszedniego – Pola Gojawiczyńska, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, red. B. Farys, Warszawa 1976.

Braudel F., Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, B. Kuchta, A. Szymanowski, Warszawa 1994.

Gojawiczyńska P., Dom, „Kurier Warszawski” 1929, nr 380.

Gojawiczyńska P., Hiacynty, „Kobieta w świecie i w Domu” 1930, nr 7, s. 26-28.

Gojawiczyńska P., Powrót, „Kurier Warszawski” 1929, nr 330.

Gojawiczyńska P., Powroty, Warszawa 1978.

Gojawiczyńska P., Rajska jabłoń, Warszawa 1936.

Gojawiczyńska P., Rajska jabłoń, Warszawa 1973.

Gojawiczyńska P., Sitarek, [w:] Powszedni dzień, Warszawa 1978, s. 205-231.

Gojawiczyńska P., Z serca do serca, Warszawa 1957.

Iwaszkiewicz J., Księga moich wspomnień, Warszawa 1957.

Knysz-Rudzka D., Pola Gojawiczyńska, Warszawa 1976.

Miłosz Cz., Szukanie ojczyzny, Kraków 1992.

Nałkowska Z., Pisana rzeczywistość, „Wiadomości Literackie” 1925.

Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.

Pryszczewska-Kozołub A., Pisarstwo Poli Gojawiczyńskiej, Warszawa–Wrocław 1980.

Stępień M., O małym realizmie, [w:] Mały realizm, Warszawa 1967.

Wyka K., „Rajska jabłoń” czyli księga niepokoju, [w:] Stara szuflada, Kraków 1967.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.