Melancholia Kresów w powieściach: "Pożoga" Zofii Kossak-Szczuckiej i "Burza od wschodu" Marii Dunin-Kozickiej
PDF

Słowa kluczowe

melancholy
borderland mourning
loss
memory

Jak cytować

Szot-Słota, P. (2021). Melancholia Kresów w powieściach: "Pożoga" Zofii Kossak-Szczuckiej i "Burza od wschodu" Marii Dunin-Kozickiej. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 295-308. https://doi.org/10.36770/bp.558

Abstrakt

The article touches on the topic of the Borderlands melancholy in the memories of memories: Pożoga Zofia Kossak-Szczucka and Burza od Wschodu by Maria Dunin-Kozicka. The melancholy that appears after the loss of family possessions is analyzed. The process of dealing with loss is long and does not always end successfully. In their stories, Kossak-Szczucka and Dunin-Kozicka present traumatic historical events that they experienced during the socio-political upheaval that took place in the Borderland at the beginning of the 20th century. Writing down their experiences, they create documentation of the whole spectrum of feelings experienced. The melancholy they fall into makes them constantly think back to happy times. Writing down memories becomes an act of relief and, getting used to the harms suffered, but it does not lead to complete reconciliation with the loss suffered. 

https://doi.org/10.36770/bp.558
PDF

Bibliografia

Bałus W., Mundus melancholicus, Kraków 1996.

Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Lublin 2005.

Bieńczyk M., Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2014.

Dunin-Kozicka M., Burza od wschodu, Warszawa 1990.

Hadaczek B., Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku, Szczecin 1995.

Kolbuszewski J., Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wrocław 1994.

Kossak-Szczucka Z., Pożoga, Kraków 2010.

Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, przekł. M.P. Markowski i R. Ryziński, Kraków 2007.

Mazanowa D., Debiut literacki Zofii Kossak-Szczuckiej, „Prace Polonistyczne” 1986, nr 42.

Skórczewski D., Melancholia dyskursu kresoznawczego, „Porównania” 2012, nr 11.

Türschmid S., Zofia Kossak o komunizmie. „Pożoga”, „Nowy Napis Co Tydzień” 2019, nr 10, https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-10/artykul/zofia-kossak-o-komunizmie-pozoga.

Uliasz S., Literatura kresów – kresy literatury, Rzeszów 1994.

Uliasz S., Problem Kresów w literaturze polskiej lat 1918–2018. Znaczące perspektywy interpretacyjne, „Tematy i Konteksty” 2018, nr 8.

W kręgu melancholii, red. A. Małczyńska, B. Małaczyński, Opole 2010.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.