Czy Jerzy Pilch lubił Jana Pawła II? Karol Wojtyła w utworach pisarza o protestanckich korzeniach i w ich adaptacjach
PDF

Słowa kluczowe

John Paul II
Catholicism
Protestantism
theme
Jerzy Pilch
adaptations
comparative studies

Jak cytować

Kulczycka, D. (2021). Czy Jerzy Pilch lubił Jana Pawła II? Karol Wojtyła w utworach pisarza o protestanckich korzeniach i w ich adaptacjach. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 309-323. https://doi.org/10.36770/bp.559

Abstrakt

The Author of the paper examines the phenomenon of references to the Polish Pope in works of the writer with evangelical roots. She scrutinizes mentions about John Paul II in such pieces, as: Narty Ojca Świętego (The Holy Father's Skis), Spis cudzołożnic (List of adulteresses), Pod Mocnym Aniołem (The Mighty Angel) etc. The article, with its comparative approach, shows (in terms of the relevant issue) similarities and and differences between Pilch's texts and their film adaptations and screenings. 

https://doi.org/10.36770/bp.559
PDF

Bibliografia

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów i problemów, Kraków 2004.

Boniecki A., Kalendarium życia Jana Pawła II, Kraków 1983.

Ćwikiel A., Obecność sacrum. Kilka uwag wstępnych, [w:] Między obrazem a narracją. Szkice z teorii telewizji, pod red. A. Gwoździa, Wrocław 1990, s. 69-76.

Gazdecka E., Kulczycka D., Wizyta w Irlandii. Między prawdą historyczną a fikcją literacką, [w:] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Część I, red. naukowa E. Bednarczyk-Stefaniak i A. Seul, Zielona Góra 2017.

Jan Paweł II, Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne papieża, do druku podał i komentarzem opatrzył M. Skwarnicki, Warszawa 2005.

Kowalczyk J. R., Jerzy Pilch. 10.08.1952-29.05.2020, styczeń 2014, aktualizacja: AP, maj 2020, https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-pilch, [dostęp: 2020-08-23].

Kulczycka D., Lęk przed wpływem? Kontr-obecność Biblii w Monologu z lisiej jamy i Nartach Ojca Świętego Jerzego Pilcha, [w:] Biblia w dramacie polskim, pod redakcją E. Jakiela, Gdańsk 2018, s. 373-392.

Kwiatki Jana Pawła II, wybrał i opracował J. Poniewierski, pomysł i współpraca J. Turnau, Kraków 2003.

Muzeum wspomnień. Księga Autorów, Warszawa 2001.

Narty, Macedonia i dzwon na ciszę, z siostrą Teresą Batogowską ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Zakopanem-Jaszczurowce rozmawia Łukasz Kaźmierczak, „Przewodnik Katolicki”, nr 2 specjalny, 16.10.2005, s. 21-22.

Pielatowski K., Uśmiech Jana Pawła II, Poznań 1991.

Pilch J., Miasto utrapienia, Warszawa 2004.

Pilch J., Narty Ojca Świętego, Warszawa 2004.

Pilch Jerzy, Pociąg do życia wiecznego, Warszawa 2007.

Pilch J., Pod Mocnym Aniołem, Kraków 2000.

Pilch J., Spis cudzołożnic, Gdańsk 1996.

Pilch J., Spis cudzołożnic. Proza podróżna, Londyn 1993.

Szczypka J., Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1991.

Szulc T., Papież Jan Paweł II. Biografia, z angielskiego przeł. Z. Uhrynowska-Hanasz i M. Wroczyński, Warszawa 1999.

Światowa encyklopedia filmu religijnego, pod red. M. Lisa i A. Garbicza, słowo wstępne K. Zanussi, Kraków 2007.

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II, tłum. D. Chylińska i in., Kraków 2000.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.