Kategoria komizmu w poetyce sztuk Olega Bogajewa: problem przekroczenia granicy
PDF

Słowa kluczowe

comic
laughter
border
Bogajew
contemporary drama

Jak cytować

Juchniewicz, A. (2021). Kategoria komizmu w poetyce sztuk Olega Bogajewa: problem przekroczenia granicy. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 325-349. https://doi.org/10.36770/bp.560

Abstrakt

The purpose of the article was to discuss the problem of crossing the border, which explores the category of comedy in contemporary Russian drama. Based on the plays by Oleg Bogajew from the collection of the Russian People’s Post: Who Killed M. d’Anthes, Dead Ears and Stanisławski’s Hell, it was determined how the limits of language norms, the real and fantasy world, the sphere of the sacred and the profane, and many others were exceeded. The category of comedy in Bogajew’s plays was realized in various forms. Comedy was expressed in both the plot and the character’s behavior and expression. 

https://doi.org/10.36770/bp.560
PDF

Bibliografia

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970.

Bandurina N.S., Osobennosti interpretacii fenomena komičeskogo v istoriko-literaturnom i filosofskom kontekste, „Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo ènergetičeskogo universiteta” 2011, (nr) 3, s. 1-6, [online], https://cyberleninka. ru/article/n/osobennosti-interpretatsii-fenomena-komicheskogo-v-istoriko-literaturnom-i-filosofskom-kontekste, [01.09.2019].

Bergson A., Smeh, 1992, [online], http://yakov.works/library/02_b/er/gson_smeh.htm, [30.08.2019].

Bogaev O., Russkaâ narodnaâ počta, [online], http://bogaev.narod.ru/doc/book.pdf, [10.06.2019].

Cempa E., Postmodernistyczna „rzeczywistość” według Olega Bogajewa a ponowoczesne znamiona Nietzscheańskiej kultury, „Rusycystyczne Studia Literaturo- znawcze” 2012, nr 22, s. 148-157.

Dziemidok B., O komizmie, Warszawa 1967.

Grišanova E.V., Sociokulʹturna mnogoaspektnostʹ i istorizm kategorii komičeskogo, „Kulʹtura i civilizaciâ” 2017, (nr) 2(6), s. 102-107, [online], https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-mnogoaspektnost-i-istorizm-kategorii-komicheskogo, [05.09.2019].

Iŝenko N.I., Helʹmut plesner: Smeh i plač, 2014, [online], https://www.phisci.info/jour/article/view/828, [01.09.2019].

Kislova L.S., Funkcii komičeskogo v dramaturgii O. Bogaeva, „Vestnik TGPU” 2011, (nr) 7 (109), s. 175-179, [online], https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/kislova_l._s._175_179_7_109_2011.pdf, [05.09.2019].

Kovylâeva N.E., Igrovaâ dejstvitelʹnostʹ postmoderna, „Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktyki” 2013, (nr) 1 (19), s. 101-104, [online], http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2013_1_27.pdf, [30.08.2019].

Kratkij slovarʹ po èstetike, [online], https://cld.bz/users/user-12616383899/Kratkii-slovar-po-estetike/76/, [15.10.2020].

Mazurek H., Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady, Katowice 2007.

Merežinskaâ A.Û., Strategii mifologizacii literatury v russkoj proze i dramaturgii 2000-h gg., „Russkaâ literatura. Issledovaniâ” 2011, (nr) 15, s. 103-125, [on-line], http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/105463/09-Merezhinskaya.pdf?sequence=1, [10.09.2019].

Pavis P., Słownik terminów teatralnych, Wrocław1998.

Pečinski M., Obrazy literatorov-klassikov v novejšej russkoj dramaturgii, „Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriâ, pedagogika, fi”ologiâ” 2018, t. 24 (nr) 2, s. 93-100, [online], https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-literatorov-klassikov-v-noveyshey-russkoy-dramaturgii, [15.09.2019].

Ruta-Rutkowska K., Metateatralność, metadramatyczność, metatekstowość w dramacie, „Pamiętnik Literacki” (nr) 2, Warszawa 2010, s. 113-138.

Rymarʹ N., Poètika granicy v literature. Èstetičeskie i poètologičeskie aspekty problemy granicy kak fenomena hudožestvennogo âzyka, Siedlce 2016.

Titkova N., Esina E., Dominantnye motivy pʹesy O. Bogaeva «Mertvye uši, ili novejšaâ istoriâ tualetnoj bumagi», „Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktyki” 2014, (nr) 10 (40) cz. 1, s. 189-191, [online], http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2014_10-1_48.pdf, [03.08.2019].

Wachowski J., O komizmie, śmieszności i nie tylko... [w:] Ko-mediana, Poznań 2013, s. 13-25.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.