Towiański z innej perspektywy
PDF

Słowa kluczowe

reformer
Christianity
the Circle of God’s Cause
magnetics
heretic

Jak cytować

Techmańska-Biergiel, M. (2021). Towiański z innej perspektywy. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 373-379. https://doi.org/10.36770/bp.563

Abstrakt

The article is a review of a text entitled Andrzej Towiański (1799–1878). Ein religiöser Reformer im europäischen Kontext seiner Zeit by Marlis Lami, published in Vienna in 2019. The text contains 309 pages. The book describes the world of Andrzej Towiański who was a Polish religious reformer. In her work, the author shows how the reformer’s ideas spread across Europe. The author focuses on the Writings of Towiański himself [German Schriften] as well as on the opinions of his contemporaries, including the critical one. Andrzej Towiański is also the founder of the Circle of God’s Cause [Polish Koło Sprawy Bożej] established in 1841. The work should also be published in Polish and opened to a wider audience. 

https://doi.org/10.36770/bp.563
PDF

Bibliografia

Dziennik sprawy Bożej, opracowanie i wstęp Z. Sudolski, współpraca W. Kordaczuk, M. Matusiak, t. 1-2, Warszawa 1984.

Hoffmann-Piotrowska E., „Święte awantury...”. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza, Warszawa 2014.

Jaworska K., Nabielak, Goszczyński i Towiański w Archiwum Begeya, przeł. J. Pietrzak-Thébault, „Wiek XIX” 2011, R. IV, s. 301-323.

Lami M., Andrzej Towiański (1799–1878). Ein religiöser Reformer im europäischen Kontext seiner Zeit, Wiedeń 2019.

Semenko P., Towiański et sa doctrine, jugés par l’enseignement de l’Église, Paris 1850.

Sikora A., Towiański i rozterki romantyzmu, Warszawa 1969.

Sikora A., Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967.

Siwicka D., Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Wrocław 1990.

Sokołowski M., Canonica. Antologia, Warszawa 2016.

Witkowska A., Celina i Adam Mickiewiczowie, Kraków 2002.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.