Przez szkło: z historii ukraińskich przekładów Cypriana Kamila Norwida
PDF

Słowa kluczowe

Cyprian Kamil Norwid
translations
Ukrainian polonistics

Jak cytować

Chorzewski, K. (2021). Przez szkło: z historii ukraińskich przekładów Cypriana Kamila Norwida. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 73-83. https://doi.org/10.36770/bp.576

Abstrakt

The article tackles the issue of Ukrainian translations of Cyprian Kamil Norwid’s works – starting with the first mentions of the Polish poet in the Ukrainian critical and literary space and ending with the latest translations of his works. The paper focuses mainly on the characteristics of the translations included in the collection Poems. A translation from Polish, the first full edition containing over 70 Norwid’s poems and fragments of his major works. The researcher cites the opinions of literary critics that analysed the adequacy and equivalence of these translations, and illustrates them with the help of exemplary fragments of translations. Answering the question about the scale of the task –translating Norwid into foreign languages – the author of the article adds memories and reminiscences of Ukrainian and Russian translators. 

https://doi.org/10.36770/bp.576
PDF

Bibliografia

Goldberg M., Dva Norwida, [w:] Masterstvo Perevoda. Sbornik XI. Sovietskii Pisatel’ 1977, s.122-151.

Kochur H., Literatura i pereklad. Doslidzhennia, retsenziji, literaturni portrety, intervju. Kyiv: Smoloskyp, 2008.

Norwid C., Moya pisenka, „Nasha Kultura” 1958, nr 2, s. 6.

Norwid C., Poeziji. Pereklad z polskoji, Kyiv: Dnipro, 1971.

Norwid C., Vybrani virshi, tłum. Dmytro Pavlychko, Kyiv: Strelbytskyy Multimedia Publishing, 2015.

Norwid C.K., Fortepian Szopena, [w:] tenże, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Norwid C.K., Moja piosnka (I), [w:] tenże, Dzieła zebrane, oprac. J.W. Gomulicki, t. I: Wiersze, Warszawa 1966, s. 204.

Norwid C., Vorohovi (Za pravdu i sonce ty stojish herojiv), „Ukrainskyi Kalendar” 1973, nr 72, s. 243.

Pravylova O. I., Dramaturhiia Cypriana Kamila Norwida: aksiolohichnyi aspekt, https://chtyvo.org.ua/authors/Pravylova_Oksana/Dramaturhiia_Tsypriana_Kamilia_Norvida_aksiolohichnyi_aspekt/, [dostęp: 19.05.2019].

Tsunskii A., Vied’ luchshe po shypam – biez koliebanii, na piki sdielat’ shag. Cyprian Norwid, https://godliteratury.ru/articles/2020/09/24/ved-luchshe-po-shipam-bez-kolebanij-na-piki-sdelat-shag-ciprian-norvid, [dostęp: 24.09.2020].

Ventslova T., Sobiesiedniki na piru. Literaturoviedcheskije raboty, Nauchnaya Biblioteka, 2012.

Yevshan M., Krytyka, literaturoznavtsvo, estetyka, Kyiv: Osnovy, 1998.

Zadorozhna M., Trudnoshchi i veseloshchi perekladu, Chytomo, https://archive.chytomo.com/news/trudnoschi-ta-veseloschi-perekladiv-z-polskoyi, [dostęp: 16.09.2011].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.