Wpływ myśli Norwida na twórczość i postrzeganie poezji przez Władysława Sebyłę
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Sebyła
Cyprian Kamil Norwid
poetry
Romanticism
interwar period

Jak cytować

Derewiecka , O. (2021). Wpływ myśli Norwida na twórczość i postrzeganie poezji przez Władysława Sebyłę. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 85-99. https://doi.org/10.36770/bp.577

Abstrakt

The aim of the article is to show the influence of the works and person of Cyprian Kamil Norwid in Władysław Sebyła’s work. Sebyła, as a catastrophist, frequently and willingly referred to Norwid’s works. In my paper, I intend to study the roots of this inspiration and the influence of Norwid on the perception and creative development of Sebyła. I try to explain how deeply Norwid’s poetry is rooted in Sebyła’s consciousness, how it influenced the poet of the interwar period and to what extent it shaped him. The paper is based on an analysis of the available materials, documents and manuscripts stored at the Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw . It also compares the works of both poets and demonstrates the degree of inspiration and influence of Norwid and his poetry on Sebyła’s poetic expression and his creative activities. 

https://doi.org/10.36770/bp.577
PDF

Bibliografia

Dłuski S., Wyobraźnia katastroficzna Władysława Sebyły, [w:] Władysław Sebyła. Lektury, pod red. Kisiel J., Wróbel E., Katowice 2017.

Łapiński Z., Kompetencje Norwida, [w:] tegoż, O Norwidzie. Rzeczy dawne i najdawniejsze, 1960.

Marx J., Grupa poetycka „Kwadryga”, Warszawa 1983.

Miłosz Cz., Punkt widzenia, czyli o tzw. drugiej Awangardzie, [w:] tegoż, Zaczynając od moich ulic, Wrocław 1990.

Miłosz Cz., Traktat poetycki [w:] Cz. Miłosz, Wiersze, tom 2, seria: Dzieła zebrane Czesława Miłosza, komitet naukowy: Jan Błoński, Aleksander Fiut, Marian Stala, przypisy i bibliografia Aleksander Fiut, nota wydawcy Jerzy Illg, Kamil Kasperek, Kraków 2002.

Nalewajk Ż., Typy i funkcje leksyki wizualnej w „Koncercie egotycznym” i „Obrazach myśli” Władysława Sebyły, [w:] Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki, Warszawa 2016.

Nieukerken A. van, Norwid, Heine, Gautier i początki modernizmu, „Litteraria Copernicana”, 2(16)/2015.

Obraz Literatury Polskiej. Literatura Polska w okresie międzywojennym, t. 1, Kraków 1979.

Paczoska E., Szczurołap po wojnie, w: Władysław Sebyła, Głos poety, głos epoki, red. P. Urbańska, T. Wójcik, Warszawa 2016.

Piotrowiak J., Ciemny nurt mego życia… O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, Katowice 2008.

Poezja polska. Antologia, oprac. A. Rajca, J. Polanicki, Warszawa 2001.

Sebyła W.S., Ukryta Prawda, Warszawa 2012.

Siewierski H., Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie, Kraków 2012.

Szacka, B., Czas przeszły, pamięć mit, Warszawa 2006.

Węgrzyniak A., Zwierzęta Sebyły, [w:] Władysław Sebyła. Lektury, red. J. Kisiel, E. Wróbel, Katowice 2017.

Władysław Sebyła. Lektury, red. J. Kisiel, E. Wróbel, Katowice 2017.

Strony internetowe

https://poezja.org/wz/Norwid_Cyprian_Kamil/1776/Klaskaniem_maj%C4%85c_obrz%C4%99k%C5%82e_prawice (dostęp: 2.04.2021).

https://www.cypriannorwid.pl/desk/BRANSOLETKA.php, (dostęp: 2.04.2021).

https://www.youtube.com/watch?v=fg2Zq03VxGU (dostęp: 18.01.2021).

Mikrofilmy

Muzeum Literatury im.A.Mickiewicza, mikrofilm nr 1429, syg. 895.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.