Wprowadzenie do "Za kulisami" Norwida – niepublikowana wypowiedź Juliusza Wiktora Gomulickiego
PDF

Słowa kluczowe

Cyprian Norwid
Juliusz Wiktor Gomulicki
Kazimierz Braun
Za kulisami
Tyrtej

Jak cytować

Korpysz, T. (2021). Wprowadzenie do "Za kulisami" Norwida – niepublikowana wypowiedź Juliusza Wiktora Gomulickiego. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 151-160. https://doi.org/10.36770/bp.582

Abstrakt

Tyrtej and Za kulisami [Behind the Scenes] is a dramatic diptych by Cyprian Norwid that has survived only in fragments. As a result, it poses many problems for editors and staging artists as it is difficult to reconstruct the relationship between the two texts and the layout of individual scenes. Zenon Przesmycki was the first to propose an arrangement of the diptych, followed by Wilam Horzyca, who prepared the theatrical premiere of the work. In 1966, the Polish Television Theatre broadcast a production directed by Kazimierz Braun, who also wrote the screenplay. The creator of the play decided (against the proposals of Przesmycki and Horzyca, and in accordance with more recent findings by Juliusz Wiktor Gomulicki) to regard Za kulisami and Tyrtej as a coherent, interweaving whole, and to base the play on the principle of “theatre within the theatre”. His proposal was very well received by audiences and critics alike. The introduction to the play, bringing closer the circumstances of the creation of the diptych, the content of the work and the difficulties in reconstructing its proper form, was delivered by Juliusz Wiktor Gomulicki. The text of this introduction, preserved in the typescript with the author’s corrections and additions, has not yet been published. 

https://doi.org/10.36770/bp.582
PDF

Bibliografia

Braun K., Cypriana Norwida teatr bez teatru, Warszawa 1971.

Braun K., Mój teatr Norwida, Rzeszów 2014.

Braun K., Wstęp, [w:] C. Norwid, Cztery dramaty. „Aktor”, „Za kulisami – Tyrtej”, „Pierścień Wielkiej-Damy”, „Kleopatra i Cezar”, Wrocław 2019.

Buś M., Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida, Kraków 1997.

Buś M., Norwidyści. Miriam – Cywiński – Borowy – Makowiecki – Wyka. Konteksty, Kraków 2008.

Chlebowski P., O sytuacji w badaniach nad Norwidem. Preliminaria, [w:] Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, J. Trzcionki, Warszawa 2008, s. 51-72.

Cypriana Norwida Pisma zebrine, wydał Zenon Przesmycki, Warszawa–Kraków 1911 [recte: 1912], t. C: Pism dramatycznych Cypriana Norwida dział pierwszy.

Dakowicz P., „Lecz ty spomnisz, wnuku…” Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa 2011.

Gomulicki J. W., Metryki i objaśnienia: „Tyrtej-Za kulisami”, [w:] C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 1–11, Warszawa 1971–1976, t. V, s. 398-413.

Gomulicki J. W., Kępa niezapominek. Przygoda z zagadkowym rękopisem Norwida, Podkowa Leśna 1996.

Hera J., Odkrycie „Za kulisami” Norwida, „Współczesność”, 18 października 1966.

Korpysz T., Juliusz Wiktor Gomulicki – norwidolog, „Colloquia Litteraria” 2007, nr 1/2 (2/3), s. 97-11.

Korpysz T., Naczelny Powiernik Spraw Norwidowskich, [w:] Juliusz Wiktor Gomulicki norwidolog, varsavianista, bibliofil, „Sesje Varsavianistyczne” z. 26, Warszawa 2017, s. 35-52.

Kuczera-Chachulska B., Chachulski T., Juliusz Wiktor Gomulicki i jego dzieło, „Studia Norwidiana” 2006–2007, nr 24-25, s. 393-403.

Norwid C., Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 1–11, Warszawa 1971–1976.

Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1-11, Warszawa 1958–1969.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, Tom I: 1821–1860, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Lijewska E., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, Tom II: 1861–1883, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Grzeszczak I., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, Tom III: Aneks, bibliografia, indeksy, Poznań 2007.

Trybuś K., Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000.

Raszewski Z., Nad Norwidem, [w:] K. Zawadzki, Z. Libera, J. Odrowąż-Pieniążek, Z. Raszewski, A, Ryszkiewicz, Pięć głosów o Juliuszu Wiktorze Gomulickim, Warszawa 1984, s. 13-16.

Zaremba J., Norwid dla współczesnych, „Ekran”, 23 października 1966.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.