Nie tylko Biblia i Kancjonał. O odnalezionych książkach Gustawa Kayki (1893–1945)
PDF

Słowa kluczowe

Gustaw Kayka
book
German
discovery
Ogródek

Jak cytować

Supady, G. (2021). Nie tylko Biblia i Kancjonał. O odnalezionych książkach Gustawa Kayki (1893–1945). Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 203-214. https://doi.org/10.36770/bp.585

Abstrakt

The article presents some information concerning the discovery of German-language books belonging to the Mazurian poet’s son, Gustaw Kayka. The books were found during the renovation of Michał Kajka’s house in Ogródek. The copies that survived under the floor were part of the Kajkas’ home library, which was also most likely shared with his neighbours. From an editorial point of view, these items are modest and adequate to the family’s financial possibilities. Predominant among them are the so-called Dreigroschenromane, published en masse mainly by the Philipp Reclam’s publishing house in Leipzig. These are prose works, but one can also find the so-called Sachbücher, i.e. popular literature, which proves that Gustaw Kayka, together with his family and his Mazurian surroundings, had a desire to constantly interact with the written word and thus deepen his knowledge. 

https://doi.org/10.36770/bp.585
PDF

Bibliografia

Bӧttcher K., Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1989.

Deutsches Kursbuch, http://pkjs.de/bahn/Kursbuch1944/Teil1/136.jpg [dostęp: 16.03.2021].

Grass G., Przy obieraniu cebuli, Gdańsk 2007.

Jasiński J., Rozwój świadomości narodowej Michała Kajki, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 3/1958:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1958-t-n3/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1958-t-n3-s197-210/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1958-t-n3-s197-210.pdf [dostęp: 21.03.2021].

Małłek K., Polskie są Mazury, Warszawa 1972.

Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Warszawa 1983.

Orłowski H., Literatura w III Rzeszy, Poznań 1975.

Poeci polscy. Wyspiański, red. Z. Mycielska-Golik, Warszawa 1977.

Rochow von F. F., Przyjaciel dzieci, Olsztyn 1982.

Salzmann C. G., Sebastian Kluge: ein Volksbuch, Leipzig 1790, http://digitale.bibliothek.unihalle.de/vd18/content/structure/4682761, dostęp: 21.03.2021.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.