Profesor Bogusław Nowowiejski (22 lipca 1954 – 26 września 2019). Wspomnienie
PDF

Słowa kluczowe

reminiscence
Bogusław Nowowiejski
the history of the Polish language
Eastern Borderlands

Jak cytować

Strawińska, A. B. (2021). Profesor Bogusław Nowowiejski (22 lipca 1954 – 26 września 2019). Wspomnienie. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 267-281. https://doi.org/10.36770/bp.589

Abstrakt

This is a reminiscence of prof. Bogusław Nowowiejski – one of Białystok’s most recognizable linguists, an unquestionable authority in the field of Polish linguistics, who participated in the formation of Poland’s modern language policy. His research interests concentrated around such subjects as: the history of the Polish language, dialectics, onomastics, varieties of Polish characteristics in Eastern Borderlands, as well as urban or modern media language. 

https://doi.org/10.36770/bp.589
PDF

Bibliografia

Bogusław Nowowiejski. Wspomnienie, https://odeszli.pl/miejsca-pamieci/5ed4d6e19ba9fd1 c219a40bf, boguslaw-nowowiejski [dostęp: 28.12.2020].

Bogusław Nowowiejski w Radzie Języka Polskiego, „Gazeta Wyborcza” z dn. 30 marca 2015 r., https://wspolczesna.pl/boguslaw-nowowiejski-z-uwb-w-radzie-jezyka-polskiego/ar/49273 61 [dostęp: 8.02.2021].

Cybulski M., Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza: źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Bogusław Nowowiejski, Białystok 2011: [recenzja], „Acta Cassubiana” 2012, z. 14, s. 294-296.

Gorlewska E., Profesor Bogusław Nowowiejski – publikacje, „Białostockie Archiwum Językowe”. Tom dedykowany pamięci Profesora Bogusława Nowowiejskiego, red. tomu B. Kuryłowicz, Białystok 2020, nr 20, s. 19-30.

Kuźmiuk M., Prof. Bogusław Nowowiejski nie żyje. Wybitny białostocki językoznawca zmarł w wieku 65 lat, poranny.pl, https://poranny.pl/prof-boguslaw-nowowiejski-nie-zyje-wybitny-bialostocki-jezykoznawca-zmarl-w-wieku-65-lat/ar/c5-14456293 [dostęp: 2.11.2020].

Łapicz Cz., Wspomnienie o Profesorze Bogusławie Nowowiejskim (1954 – 2019), „Białostockie Archiwum Językowe”. Tom dedykowany pamięci Profesora Bogusława Nowowiejskiego, red. tomu B. Kuryłowicz, Białystok 2020, nr 20, s. 13- 18.

Nowowiejski B., Nie mamy czego się wstydzić, [w:] Białostockie środowisko filologiczne 1968 – 2018. Historia w 45 wykładach, pod red. J. Ławskiego, rozmowy przeprowadził D. Sołowiej, Białystok 2018, s. 305.

Sokólska U., Wspomnienie Profesora Bogusława Nowowiejskiego, rozmowa z Dorotą Sokołowską: https://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/174201 [dostęp: 28.12.2020].

Szczepankowska I., Wspomnienie o Profesorze Bogusławie Nowowiejskim (1954 – 2019) w pierwszą rocznicę śmierci, „Białostockie Archiwum Językowe”. Tom dedykowany pamięci Profesora Bogusława Nowowiejskiego, red. tomu B. Kuryłowicz, Białystok 2020, nr 20, s. 11.

Wikipedia. Wolna encyklopedia: Bogusław Nowowiejski [hasło], https://pl.wikipedia.org/ wiki/Bogusław _Nowowiejski [dostęp: 2.11.2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.