Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne "Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne", Białystok 22 lutego 2021 r. Sprawozdanie
PDF

Jak cytować

Siegień, L. (2021). Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne "Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne", Białystok 22 lutego 2021 r. Sprawozdanie. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 321-326. https://doi.org/10.36770/bp.592
https://doi.org/10.36770/bp.592
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.