“I took the names of birds and fruit from them”. The Poetic Image of Home and Family Created by Czesław Miłosz
PDF (Język polski)

Keywords

Czesław Miłosz
home
family
childhood
Lithuania

How to Cite

Turkiewicz, H. (2021). “I took the names of birds and fruit from them”. The Poetic Image of Home and Family Created by Czesław Miłosz. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 101-121. https://doi.org/10.36770/bp.602

Abstract

The focus of the present article is on Czesław Miłosz poetry in which the Nobel Prize winner returns to his childhood places and people who played a significant role in the formation of his personality and identity. The poet links specific sides of his personality with his birthplace, Szetejnie on the River Nevezis, located “in the heart of Lithuania”. In his poetry, Miłosz devotes special attention to his mother, Weronika, from the Kunat family, and pays less attention to his father. He also remembers his grandfather Zygmunt Kunat, his wife Janina and other distant relatives. Miłosz creates the image of home and family through detailed poetic descriptions evoking at times episodes of a close relationship with his family members. Thus, the poet intends to express his appreciation for places that he is part of and gratitude to those who contributed to his existence in time, his formation and journey to eternity. 

https://doi.org/10.36770/bp.602
PDF (Język polski)

References

Brzóstowicz M., Dom rodzinny w „Dolinie Issy”: obecność i wartość, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 2, s. 13-32.

Daujotytė V., Kvietkauskas M., Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius 2011.

Fiut A., „Autoportret przekorny”. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 2003.

Fiut A., Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011.

Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Jarzębski J., Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.

Ławski J., Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy, Białystok 2014.

Mikołajczak M., „Jak bardzo trzeba cenić prowincję”. O (inspirującej) autobiografii Czesława Miłosza na podstawie wiersza „Mój dziadek Zygmunt Kunat”, [w:] Zagadnienia bilingwizmu, red. Ł. Zabielski, T. I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. nauk. A. Baranow i J. Ławski, Białystok-Vilnius 2017.

Miłosz Cz., Rodzinna Europa, Kraków 1994.

Miłosz Cz., Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Turkiewicz H., „Krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły”. Wyznaczniki małej ojczyzny” w poezji Czesława Miłosza, [w:] Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012, s. 31-50.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.