Ukrainian Emigration in the Republic of Poland in the Interwar Twenties: Towards Developing One’s Own Identity
PDF (Język Polski)

Keywords

Ukrainian emigration
cultural and educational institutions
activity
scientific centres
societies

How to Cite

Yaruchyk, O. (2021). Ukrainian Emigration in the Republic of Poland in the Interwar Twenties: Towards Developing One’s Own Identity. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 187–205. https://doi.org/10.36770/bp.607

Abstract

The article considers the political, legal, economic and cultural life of the Ukrainian political and artistic emigration on the territory of the Polish state in the interwar period. It describes the activity of the Ukrainian Central Committee, the only official institution in Poland at that time, which represented the interests of Ukrainian emigrants, and the carried out cultural and educational activities in emigration centres. The focus is on Warsaw, which was the largest centre of social and scientific life as well as a cultural and educational centre of Ukrainian emigration. 

https://doi.org/10.36770/bp.607
PDF (Język Polski)

References

Bruski J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Respubliki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2000.

Czechowycz E., Perebudowa naszoho studentśkoho żyttia, „Studentśkyj hołos” 1928, cz. 6.

Karpus Z., Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996.

Literaturoznawczyjsłownyk-dowidnyk, Kyjiw 1997, s. 673.

Liwyćka-Chołodna N., Spomyny pro korotkyj period Żyttiaołeny Telihy, „Suczasnistʹ” 1990, cz. 10.

Łypowećkyj I., Simnadciatylitnij szlach (Z Mynułohosojuzu Ukrajinok Emihrantok u Polszczi), Tryzub 1938, cz. 32/33.

Łypowećkyj I., Try roky isnuwannia, „Na Czużyni” 1924, cz. 1.

Mehyk P., Ukrajinśkyj mystećkyj hurtok„Spokij”, Warszawa 1929.

Pawłenko M., Stanowyszcze ukrajinśkych biżenciw u Polszczi: jich pidtrymka polśkoju władoju, ukrajinstwom i miżnarodnoju spilnotoju (1921–1923), Miżnarodni zwjazky Ukrajiny: naukowi poszuky iznachidky. Zbirnyk naukowych prać Instytutu istoriji Ukrajiny NAN Ukrajiny, Kyjiw 2000, wyp. 9.

Petlura S., Łyst do Ukrajinśkoji Studentśkoj i hromady w Warszawi z nahody 5-szczji ricznyci zasnuwannia hromady, „Studentśkyj hołos” 1928, cz. 2.

Petlura S., Statti, łysty, dokumenty / Uporiad. W. Serhijczuk, T. 3, Kyjiw 1999.

Petlura S., Statti, łysty, dokumenty, T. 1, Ńiu-Jork 1956.

Petlura S., Statti, łysty, dokumenty, T. 2, Ńiu-Jork 1979.

Potocki R., Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930–1939) – jego wkład do

nauki i kultury ukraińskiej i polskiej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod

red. S. Kozaka, Warszawa 1998, z. 6-7.

Rudnyćkyj M., Jewropa i my, „My” 1933, kn. 1.

Sribniak I., Obezzbrojena, ałe neskorena. Internowana armija UNR u taborach Polszczi ta Rumuniji (1921–1924 rr.), Kyjiw-Fiładelfija 1997.

Weretiuk O., Życie literackie emigracji petlurowskiej w Polsce międzywojennej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. S.Kozaka, Warszawa 1996, z. 3.

Wiszka E., Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004.

Wiszka E., Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939, Toruń 2001.

Zbiór S. Stempowskiego, 1923–1924, akt 1548, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Odział Rękopisów.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.