Ukrainian Emigration in the Republic of Poland in the Interwar Twenties: Towards Developing One’s Own Identity
PDF (Język polski)

Keywords

Ukrainian emigration
cultural and educational institutions
activity
scientific centres
societies

How to Cite

Yaruchyk, O. (2021). Ukrainian Emigration in the Republic of Poland in the Interwar Twenties: Towards Developing One’s Own Identity. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 187-205. https://doi.org/10.36770/bp.607

Abstract

The article considers the political, legal, economic and cultural life of the Ukrainian political and artistic emigration on the territory of the Polish state in the interwar period. It describes the activity of the Ukrainian Central Committee, the only official institution in Poland at that time, which represented the interests of Ukrainian emigrants, and the carried out cultural and educational activities in emigration centres. The focus is on Warsaw, which was the largest centre of social and scientific life as well as a cultural and educational centre of Ukrainian emigration. 

https://doi.org/10.36770/bp.607
PDF (Język polski)

References

Bruski J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Respubliki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2000.

Czechowycz E., Perebudowa naszoho studentśkoho żyttia, „Studentśkyj hołos” 1928, cz. 6.

Karpus Z., Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996.

Literaturoznawczyjsłownyk-dowidnyk, Kyjiw 1997, s. 673.

Liwyćka-Chołodna N., Spomyny pro korotkyj period Żyttiaołeny Telihy, „Suczasnistʹ” 1990, cz. 10.

Łypowećkyj I., Simnadciatylitnij szlach (Z Mynułohosojuzu Ukrajinok Emihrantok u Polszczi), Tryzub 1938, cz. 32/33.

Łypowećkyj I., Try roky isnuwannia, „Na Czużyni” 1924, cz. 1.

Mehyk P., Ukrajinśkyj mystećkyj hurtok„Spokij”, Warszawa 1929.

Pawłenko M., Stanowyszcze ukrajinśkych biżenciw u Polszczi: jich pidtrymka polśkoju władoju, ukrajinstwom i miżnarodnoju spilnotoju (1921–1923), Miżnarodni zwjazky Ukrajiny: naukowi poszuky iznachidky. Zbirnyk naukowych prać Instytutu istoriji Ukrajiny NAN Ukrajiny, Kyjiw 2000, wyp. 9.

Petlura S., Łyst do Ukrajinśkoji Studentśkoj i hromady w Warszawi z nahody 5-szczji ricznyci zasnuwannia hromady, „Studentśkyj hołos” 1928, cz. 2.

Petlura S., Statti, łysty, dokumenty / Uporiad. W. Serhijczuk, T. 3, Kyjiw 1999.

Petlura S., Statti, łysty, dokumenty, T. 1, Ńiu-Jork 1956.

Petlura S., Statti, łysty, dokumenty, T. 2, Ńiu-Jork 1979.

Potocki R., Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930–1939) – jego wkład do

nauki i kultury ukraińskiej i polskiej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod

red. S. Kozaka, Warszawa 1998, z. 6-7.

Rudnyćkyj M., Jewropa i my, „My” 1933, kn. 1.

Sribniak I., Obezzbrojena, ałe neskorena. Internowana armija UNR u taborach Polszczi ta Rumuniji (1921–1924 rr.), Kyjiw-Fiładelfija 1997.

Weretiuk O., Życie literackie emigracji petlurowskiej w Polsce międzywojennej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. S.Kozaka, Warszawa 1996, z. 3.

Wiszka E., Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004.

Wiszka E., Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939, Toruń 2001.

Zbiór S. Stempowskiego, 1923–1924, akt 1548, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Odział Rękopisów.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.