Modern Dramaturgy
PDF (Русский)

Keywords

drama
theatre
E. Vassiliev
scholarly monograph
genre transformation of theatre

How to Cite

Maliutina, N. (2021). Modern Dramaturgy. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 287-292. https://doi.org/10.36770/bp.612

Abstract

The article discusses the book entitled Modern Dramaturgy: Genre Transformation, Modifications, Innovations by a well-known Ukrainian author, Evgueni Vassiliev. The reviewer considers the monograph to be an important contribution to the development of dramaturgy of contemporary literary studies; therefore, it is highly rated. Evgueni Vassiliev died in 2021, so the article also includes his biography, which shows a considerable number of research achievements of the author, a literary critic, a researcher of contemporary drama and theatre, a director of the youth theatre in Rivne, and an initiator of numerous conferences (Kondratievski’s Readings). 

https://doi.org/10.36770/bp.612
PDF (Русский)

References

Hałycz A., Nazarec W., Wasylew E., Teoryja łyteratury. Uczebnyk dla studentow fyłołohyczeskych specyalnostej, Kyew 2005.

Wasylew E., Franc Kafka. Nowella «Perewopłoszczenye» y druhye proyzwedenyja: Posobye dla 11 kłassa, Charʹkow 2002.

Wasylew E., Stanowłenye zapadnoewropejskoj modernystskoj dramы na rubeże XIX–XX ww, [w:] Antycznistʹ-suczasnistʹ. Zbirnyk naukowych prać, Wyp. 1, Donećk 2001.

Wasylew E., Suczasna dramaturhija: żanrowi transformaciji, modyfikaciji, nowaciji, Łućk 2017.

Wasylew E. M., Kondratʹewskye cztenyja w Rowno, [w:] Westnyk Moskowskoho unywersyteta Seryja 9. Fyłołohyja, 2011, №2.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.