Are Those Really Old Polish Best-sellers?
PDF (Język polski)

Keywords

Old Polish literature
Staniszewski
Cracow
popular literature
Melusine

How to Cite

Jurkowska, E. A. (2021). Are Those Really Old Polish Best-sellers?. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 293-300. https://doi.org/10.36770/bp.613

Abstract

The subject of the review is a text of Andrzej Tadeusz Staniszewki entitled Cracow Histories. The Functioning of Popular Narrative Texts in an Early Modern Cracow, which addresses the topic of presence, place, and role of old stories in an Early Modern Cracow. The reviewer pays attention to a well though-out and well-structured analysis, and makes an attempt to organise an important area of research. Moreover, she highlights an open nature of the work, which suggests that the research of Andrzej Tadeusz Staniszewski should be continued. 

https://doi.org/10.36770/bp.613
PDF (Język polski)

References

Bohuszewicz P., Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej, Toruń 2009.

Bohuszewicz P., Od „romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII−pierwsza połowa XIX wieku), Toruń 2016.

Kazańczuk M., O „Historiach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego, Warszawa 2009.

Krzyżanowski J., Romans pseudohistoryczny w Polsce wieku XVI, Kraków 1926.

Krzyżanowski J., Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962.

Maciejewska I., Narracja w polskim romansie barokowym, Olsztyn 2001.

Maciejewska I., Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013.

Michałowska T., Stan badań i problematyka studiów nad romansem polskim XVII wieku, „Ze Skarbca Kultury” 1960, t. 8, nr 1 (12).

Michałowska T., „Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Wrocław 1965.

Michałowska T., Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław 1970.

Michałowska T., Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce. Analiza struktury gatunkowej, [w:] Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Wrocław 1974.

Miszalska J., „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003.

Miszalska J., Przekład czy plagiat − pewne aspekty intertekstualności w romansie barokowym, [w:] Intertekstualność i wyobraźnia. Studia, red. B. Sosień, Kraków 2003.

Nowak T. M., O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI−XVIII wieku, „Napis” Seria XII 2006.

Ulewicz T., O reklamie wydawniczej w pierwszej połowie XVI wieku, krakowskich impresorach-nakładcach oraz o polskich listach dedykacyjnych oficyny Wietora, [w:] tegoż, Wśród impresorów krakowskich doby renesansu, Kraków 1977.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.