Baczyński passed over in silence? What "Utwory zebrane" do not contain
PDF (Język Polski)

Keywords

Baczyński
manuscripts
critical editing
editorial
20th-century poetry

How to Cite

Zaczkowska-Szypowska, E. (2021). Baczyński passed over in silence? What "Utwory zebrane" do not contain . Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 9–29. https://doi.org/10.36770/bp.642

Abstract

This article focuses on the issue of Krzysztof Kamil Baczyński’s Utwory zebrane [Collected Works], an edition prepared by Kazimierz Wyka and Aniela Kmita-Piorunowa in 1961. Through the perspective of this publishing undertaking, the researcher looks at the specificity of Baczyński’s work in general, and in particular those texts that should be included in a new critical edition of the poet’s works. Among the manuscripts that demand urgent editing and publication are Do poetów emigracyjnych [To the Poets in Exile], Wybór [The Choice], and Przysłowia są mądrości narodów [Proverbs are the Wisdom of Nations]. They show Baczyński as a writer who made direct references to political events. 

https://doi.org/10.36770/bp.642
PDF (Język Polski)

References

Baczyński K. K., [Odpisy wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego], rkpsy Biblioteki Narodowej, sygn. 7987 III.

Baczyński K. K., [Wiersze występujące w kodeksach]:[Varia], rkpsy Biblioteki Narodowej, sygn. 7985 III, k. 66–72. Dalej: BN 7985, k. 66–72.

Baczyński K. K., Cudowne przygody pana Pinzla rudego (powieść fantastyczna), Warszawa 2017.

Baczyński K. K., Maszeruje pluton, „Żołnierz Polski. Tygodnik Ilustrowany” 1947, nr 42.

Baczyński K. K., Utwory zebrane, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1961.

Budzyński W., Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila, Warszawa 1991.

Chojnacki W., Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945, Warszawa 2005.

Jaworski M., Na kompletach, [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1979.

Kmita-Piorunowa A., Składał autor, „Literatura” 1980, nr 6.

Matuszewski R., „Magis amica veritas”, czyli o pewnej edytorskiej pomyłce, „Kultura” 1981, nr 2.

Tramer M., Bez brudnopisu. Układanie Baczyńskiego, „Forum Poetyki” 2020, nr 21.

Tramer M., Edycja, której nie było – albo: jak jest zrobiony Krzysztof Baczyński, [w:] Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie, red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter, Katowice 2015.

Tuwim J., Kwiaty polskie, Modlitwa, [w:] Pieśń niepodległa. Poezja polska czasu wojny, oprac. ks. J. Robak [J. Andrzejewski, Cz. Miłosz, J. Zagórski], Warszawa [1942].

Wyka K., List do Jana Bugaja. Droga do Baczyńskiego, Warszawa 1986.

Zabierowski S., Odkrywca i promotor. Kazimierz Wyka – badacz Baczyńskiego, „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2021, nr 2.

Zaczkowska-Szypowska E., Wybrane problemy edytorskie twórczości poetyckiej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] Problemy wypowiedziane. XVI Warsztaty Młodych Edytorów, Lublin 2019.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.