Poetry “in motion”. On two "Elegie" by Tadeusz Różewicz
PDF (Język polski)

Keywords

Tadeusz Różewicz
Czesław Miłosz
Elegie
poetry “in motion”
20th-century literature

How to Cite

Woźniak-Łabieniec , M. (2021). Poetry “in motion”. On two "Elegie" by Tadeusz Różewicz . Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 31-45. https://doi.org/10.36770/bp.643

Abstract

The author of this article discusses the textual changes in the subsequent publications of Tadeusz Różewicz’s two Elegie [Elegies] in the context of the artistic phenomenon of poetry “in motion”, also indicating the consequences of these changes. She agrees with the poet that the poem is a frequent phenomenon, while poetry is an extremely rare construct. Poetry, in contrast to the poem, does not, according to Różewicz, have a beginning and an end. In our times, therefore, it is not the finished form of a given poem that counts for a potential recipient, but the very process that forms a given text. Therefore, only poetry “in motion”, heading towards the unknown, still makes sense. 

https://doi.org/10.36770/bp.643
PDF (Język polski)

References

Anioł w majtkach Polixeny. O Miłoszu i Różewiczu rozmawiają Przemysław Dakowicz i Jan Stolarczyk, [w:] P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015.

Brzozowski J., Notatki na marginesie dwóch wierszy Tadeusza Różewicza, „Czytanie Literatury” 2013, nr 2.

Fiut A., Dialog niedokończony, „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 2.

Kruszewski W., „Niepokój” Tadeusza Różewicza. Notatki do historii projektu artystycznego, [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, Warszawa 2011.

Majchrowski Z., Otwieranie „Kartoteki”, [w:] T. Różewicz, Kartoteka. Kartoteka rozrzucona, Kraków 1997.

Różewicz T., Elegia, „Odrodzenie” 1945, nr 4.

Różewicz T., Elegia na powrót umarłych poetów, „Pokolenie” 1946, nr 1.

Różewicz T., Margines, ale…, Wrocław 2010.

Skrendo A., Przepisać „Niepokój”, „Pogranicza” 2006, z. 1.

Twórcy o Różewiczu, „Poezja Dzisiaj” 2006/2007, nr 54–55.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.