Последний кинем взгляд на бывший наш эден! On Arcadian motifs in the lyric poetry of Apollon Maykov
PDF (Język polski)

Keywords

Arcadia
nobleman’s poetry
idyll and anti-idyll
nobleman’s topos

How to Cite

Dziedzic , J. (2021). Последний кинем взгляд на бывший наш эден! On Arcadian motifs in the lyric poetry of Apollon Maykov. Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 173-192. https://doi.org/10.36770/bp.651

Abstract

The article is devoted to the discussion of Arcadian themes in the poetry of Apollon Maykov. It discusses the traditional idyllic depiction of Arcadia as the lost paradise of childhood, so yearned for by the poet. The presence of anti-idyllic motifs – escaping/leaving the earthly Eden – is also pointed out. Maykov’s Arcadian landscapes are also analysed in relation to the current of land poetry and the myth of the “nobleman’s nest”. The Arcadian nature has aesthetic (beauty and richness of nature) and ethical values for the poet (harmony, peace, goodness, naturalness and truthfulness). 

https://doi.org/10.36770/bp.651
PDF (Język polski)

References

Abramzon Т. J., «Blažen, kto…» v russkoj poezji XVIII-XIX vv.: iz istorii formuly, „Problemy istorii, filologii, kul’tury” 2015, № 3 (49).

Bogdanova О. А., Russkaja literaturnaja usad’ba XIX-XX vv.: teoretičeskij aspekt issledovanij, „Mundo Eslavo” 2020, № 19.

Enciklopedija Brokhauza i Jefrona, Sankt-Peterburg, Brokhaus-Jefron 1890–1907, https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/9266 [26.07.2021].

Epsztejn M., «Priroda, mir, tajnik vselennoj…»: Sistema pejzažnyh obrazov v russkoj poezji, Moskva 1990.

Kowalczyk W., Twórczość Apollona Majkowa i jej konteksty kulturowe, Lublin 1991.

Majkov A. N., Izbrannye proizvedenija. Biblioteka poeta, Leningrad 1977.

Marecki Z., Modele wiejsko-sentymentalnej Arkadii i jej funkcje we współczesnej polskiej powieści dla kobiet, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2014, nr 12.

Merežkovskij D. S., Majkov A. N., „Filosofskie tečenija russkoj poezji” 1896, https://cyberleninka.ru/article/n/a-n-maykov/viewer [06.06.2021].

Olejniczak J., Arkadia i małe ojczyzny: Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz, Kraków 1992.

Szczukin W., Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przeł. B. Żyłko, Kraków 2006.

Thiergen P., Obrazy Arkadii v russkoj literature XVIII-XIX vv. https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-arkadii-v-russkoy-literature-xviii-xix-vv [20.06.2021].

Warmiński A., Mit arkadyjski a (nie)możliwość powrotu do stanu utraconej niewinności, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 30: Studia Philosophica 2 (2005).

Žavoronkova T. F., Musaev F. A., Koncept usadebnoj liriki v poetičeskom tvorčestve A. A. Feta. Aktualizacija problemy, Fundamentalnye issledovianija (naučnyj žurnal) https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36245 [10.07.2021].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.