“Eat, dolly…”, About the role of certain foods in afterlife
PDF (Język Polski)

Keywords

death
funeral
ritual
wake,
fairy tale
foods for the dead

How to Cite

Rusek , I. E. . (2021). “Eat, dolly…”, About the role of certain foods in afterlife. Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 193–206. https://doi.org/10.36770/bp.652

Abstract

The article describes the ritual function of the funeral ritual of feeding the ancestors and the foods associated with it, such as bread, cake, fruit, honey, milk, alcohol, and lentils. On the example of Adam Mickiewicz’s Dziady [Forefathers’ Eve], the author shows the sense and meaning of the food of the dead and the act of “feeding” the spirits. On the other hand, the use of fairy tales is intended to extract additional information about the foods (raspberries, blueberries, strawberries, cabbage, meat) and their role in the text. 

https://doi.org/10.36770/bp.652
PDF (Język Polski)

References

Baśnie Braci Grimm, t. I, przekł. E. Bielicka i M. Tarnowski, Warszawa 1986.

Biedermann H., Leksykon symboli, przekł. J. Rubinowicz, Warszawa 2003.

Biegeleisen H., Śmierć w obrzędach i zwyczajach ludu polskiego, Sandomierz 2017.

Brzozowska-Krajka A., Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym, Lublin 1994.

Charytoniuk-Michiej G., Obrzęd Dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, Warszawa 2011.

Chenel Álvaro P., Simarro A. S., Słownik symboli, przekł. M. Boberka, Warszawa 2008.

Dobaczewska W., Złota studzienka, [w:] U złotego źródła. Baśnie polskie, wybór S. Wortman, Warszawa 1989.

Frazer J. G., Złota Gałąź, przekł. H. Krzeczkowski, Warszawa2002.

Fischer A., Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kowalski P., Kultura magiczna. Omen, przesąd, znacznie, Warszawa 2007.

Mickiewicz A., Dziady, Warszawa 1995.

Ogrodowska B., Polskie zwyczaje i obrzędy doroczne, Warszawa 2012.

Piórko Finista Jasnego, Cud-Sokoła, Rosyjskie baśnie ludowe, przekł. M. Dolińska, Moskwa 1990.

Tresidder J., Słownik symboli, przekł. B. Stokłosa, Warszawa 2005.

Walter P., Mitologia chrześcijańska, przekł. E. Burska, Warszawa 2006.

Wawrzeniuk J., Jak wyglądały słowiańskie „mosty” w zaświaty? – Spojrzenie archeologiczne, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski, V. Wróblewska, Wrocław 2012.

Wójcicki K., Piszczałka, [w:] Baśnie polskie, wybór T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1972.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.