Lullaby as therapy in the mother-daughter relationship. About the novel "De l’autre côté du regard" by Ken Bugul
PDF (Język Polski)

Keywords

lullaby
therapy
mother-daughter relationship
Ken Bugul

How to Cite

Sacharewicz , E. (2021). Lullaby as therapy in the mother-daughter relationship. About the novel "De l’autre côté du regard" by Ken Bugul. Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 225–237. https://doi.org/10.36770/bp.654

Abstract

The aim of this article is to present the lullaby as a special song based on the intimate relationship between a mother and a daughter in the artistic works of a Senegalese writer, Ken Bugul. An analysis of the novel De l’autre côté du regard is preceded by a short introduction that explains the concept of a lullaby and presents its functions. The author of this article attempts to show how the lullaby can influence the relationship between the main character and her mother, showing the therapeutic role of the song. 

https://doi.org/10.36770/bp.654
PDF (Język Polski)

References

Adamczykowa Z., Kołysanka – poezja wczesnego dzieciństwa, [w:] tejże, Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001.

Ahihou Ch., Glissement et fonctionnements du langage littéraire, Paris 2017.

Ahihou Ch., La langue littéraire, Paris 2013.

Bilica K., Nad kołyską. O kołysance, kołysankach Niekrasowa i „Kołysance Jeriomuszki” Musorgskiego, [w:] Muzyka i Liryka. Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808–1909. Interpretacje, red. M. Tomaszewski, Kraków 1989.

Bugul K., Widziane z drugiej strony, Warszawa 2004.

Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław 1985.

Fiifi-Yankson L. N. F., Les rapports mère-fille dans ”De l’autre côté du regard“ de Ken Bugul et ”Le roman de Pauline“ de Calixthe Beyala 2015, praca magisterska, tryb dostępu: Les Rapports Mere-Fille Dans De L’autre Cote Du Regard De Ken Bugul Et Le Roman De Pauline De Calixthe Beyala - 2015.pdf [dostęp: 23.07.2021].

Forecka-Waśko K., Kołysanki – między jawą, a snem, „W rytmie kroków i podskoków” 2019, nr 52, tryb dostępu: Kołysanki – między jawą a snem – Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy [dostęp: 19.07.2021].

Stefaniak B., Od lipowej kolebeczki do „kołyski na srebrnych nowiach” – uwagi o języku kołysanki, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1 (102).

Stefaniak B., Spór nad kołyską, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.

Stefaniak-Maślanka B., Kołysanka jako komunikat o świecie (na przykładzie kołysanek użytkowych i poetyckich o tematyce społecznej), „Linguarum Silva” 2013, nr 2.

Stefaniak-Maślanka B., Nad kolebką czy nad grobem? Opozycja życia i śmierci a związki kołysanki z formami twórczości żałobnej, „Linguarum Silva” 2012, nr 1.

Swoboda A., Le personnage face au surnaturel dans „La Folie et la Mort” et „De l’autre côté du regard” de Ken Bugul, [w:] Le surnaturel en littérature et au cinéma = The supernatural in literature and cinema, red. K. Gadomska, A. Loska, A. Swoboda, Katowice 2018.

Ungeheuer-Gołąb A., Poezja dzieciństwa, czyli Droga ku wrażliwości, Rzeszów 2004.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.