Lullaby as therapy in the mother-daughter relationship. About the novel "De l’autre côté du regard" by Ken Bugul
PDF (Język polski)

Keywords

lullaby
therapy
mother-daughter relationship
Ken Bugul

How to Cite

Sacharewicz , E. (2021). Lullaby as therapy in the mother-daughter relationship. About the novel "De l’autre côté du regard" by Ken Bugul. Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 225-237. https://doi.org/10.36770/bp.654

Abstract

The aim of this article is to present the lullaby as a special song based on the intimate relationship between a mother and a daughter in the artistic works of a Senegalese writer, Ken Bugul. An analysis of the novel De l’autre côté du regard is preceded by a short introduction that explains the concept of a lullaby and presents its functions. The author of this article attempts to show how the lullaby can influence the relationship between the main character and her mother, showing the therapeutic role of the song. 

https://doi.org/10.36770/bp.654
PDF (Język polski)

References

Adamczykowa Z., Kołysanka – poezja wczesnego dzieciństwa, [w:] tejże, Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001.

Ahihou Ch., Glissement et fonctionnements du langage littéraire, Paris 2017.

Ahihou Ch., La langue littéraire, Paris 2013.

Bilica K., Nad kołyską. O kołysance, kołysankach Niekrasowa i „Kołysance Jeriomuszki” Musorgskiego, [w:] Muzyka i Liryka. Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808–1909. Interpretacje, red. M. Tomaszewski, Kraków 1989.

Bugul K., Widziane z drugiej strony, Warszawa 2004.

Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław 1985.

Fiifi-Yankson L. N. F., Les rapports mère-fille dans ”De l’autre côté du regard“ de Ken Bugul et ”Le roman de Pauline“ de Calixthe Beyala 2015, praca magisterska, tryb dostępu: Les Rapports Mere-Fille Dans De L’autre Cote Du Regard De Ken Bugul Et Le Roman De Pauline De Calixthe Beyala - 2015.pdf [dostęp: 23.07.2021].

Forecka-Waśko K., Kołysanki – między jawą, a snem, „W rytmie kroków i podskoków” 2019, nr 52, tryb dostępu: Kołysanki – między jawą a snem – Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy [dostęp: 19.07.2021].

Stefaniak B., Od lipowej kolebeczki do „kołyski na srebrnych nowiach” – uwagi o języku kołysanki, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1 (102).

Stefaniak B., Spór nad kołyską, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.

Stefaniak-Maślanka B., Kołysanka jako komunikat o świecie (na przykładzie kołysanek użytkowych i poetyckich o tematyce społecznej), „Linguarum Silva” 2013, nr 2.

Stefaniak-Maślanka B., Nad kolebką czy nad grobem? Opozycja życia i śmierci a związki kołysanki z formami twórczości żałobnej, „Linguarum Silva” 2012, nr 1.

Swoboda A., Le personnage face au surnaturel dans „La Folie et la Mort” et „De l’autre côté du regard” de Ken Bugul, [w:] Le surnaturel en littérature et au cinéma = The supernatural in literature and cinema, red. K. Gadomska, A. Loska, A. Swoboda, Katowice 2018.

Ungeheuer-Gołąb A., Poezja dzieciństwa, czyli Droga ku wrażliwości, Rzeszów 2004.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.