Czesław Miłosz towards violence and war
PDF (Język polski)

Keywords

Czesław Miłosz
Warsaw
Warsaw Uprising
Warsaw Ghetto Uprising
Jews

How to Cite

Kowerko-Urbańczyk , M. (2021). Czesław Miłosz towards violence and war. Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 239-251. https://doi.org/10.36770/bp.655

Abstract

This article reviews Irena Grudzińska-Gross’s book Miłosz i długi cień wojny [Milosz and the Long Shadow of War], which was published by Pogranicze in 2020. The reviewer analyses the definition of violence and its
relation to Polish narratives of wartime solidarity seen as heroism. To this end, she examines the work of Czesław Miłosz, written during the Second World War, and later texts thematising the war experience. An additional layer of the publication is the poet’s take on the Jewish question – both in the context of Miłosz’s poetic works and the subsequent discussions they provoked. The author, taking into account Miłosz’s autobiogeographical predispositions, also analyses the changing images of Warsaw in his works as a space where the poet spent most of the war. For this reason, she examines the poet’s attitude to the Warsaw Uprising and the public perception of his decision not to join the cause. 

https://doi.org/10.36770/bp.655
PDF (Język polski)

References

Grudzińska-Gross I., Miłosz i długi cień wojny, Sejny 2020.

Janicka E., Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie polskiego opisu Zagłady, „Teksty Drugie” 2018, nr 3.

Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski i Ł. Tischner, Kraków 2013.

Rybicka E., Homo geographicus. Miłosz topografie i autobiografie (rekonesans), [w:]: Czesława Miłosza strona północna, red. K. Szalewska, M. Czermińska, Gdańsk 2011.

Warszawa Miłosza, red. M. Zaleski, Warszawa 2013.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.