Hellenistic libraries as a major foundation for the development of European culture
PDF (Język Polski)

Keywords

Hellenistic libraries
European culture
cultural development
bibliophiles
Library of Alexandria
librarians
Library of Pergamon

How to Cite

Kamińska, A. M., & Opaliński, Łukasz. (2022). Hellenistic libraries as a major foundation for the development of European culture. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 9–33. https://doi.org/10.36770/bp.668
https://doi.org/10.36770/bp.668
PDF (Język Polski)

References

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Cave R., Ayad S., Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki, Warszawa 2015.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Diringer D., Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, Warszawa 1972.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteki w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983.

Grycz J., Historia bibliotek w zarysie, Warszawa 1949.

Grycz J., Krótki zarys historii książki i bibliotek, Warszawa 1956

.Houston K., Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Kraków 2017.

Manteuffel J., Książka w starożytności, Warszawa 1947.

Manteuffel J., Ze świata papirusów, Wrocław–Warszawa 1950.

Matwijów M., Pergamin, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, K-Z, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.

Nowicka M., Antyczna książka ilustrowana, Wrocław 1979.

Pianko G., Praca pisarza, księgarza i bibliotekarza w starożytności, Warszawa 1955.

Pludra-Żuk P., Pismo greckie, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, K-Z, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.

Soszyński J., Pismo, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, K-Z, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.

Soszyński J., Pismo łacińskie, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, K-Z, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.

Szyndler B., I książki mają swoją historię, Warszawa 1982.

Świderkówna A., Nowicka M., Książka się rozwija, Wrocław 1970.

Tondel J., Biblioteki. Dzieje. Starożytność, [w:] Encyklopedia książki, t. 1, Eseje, A-J, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Anna Małgorzata Kamińska ; Łukasz Opaliński

Downloads

Download data is not yet available.