Zygmunt Gloger and modernity. Reflections on the book „Dolinami rzek” (Through River Valleys)
PDF (Język Polski)

Keywords

Zygmunt Gloger's works
modernity
post-modernity
phantasm of the Polish Republic
travel literature

How to Cite

Bernacki , M. . (2022). Zygmunt Gloger and modernity. Reflections on the book „Dolinami rzek” (Through River Valleys). Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 253–277. https://doi.org/10.36770/bp.676

Abstract

The article focuses on the presentation of Zygmunt Gloger's attitude to the world of modernity with its three basic attributes: the idea of social equality, the thesis on continuous progress, and Darwin's vision of man. The discussion is limited to Gloger's Dolinami rzek (Through River Valleys, 1903), disregarding the author's works from the period 1867–1905. Analysing typical examples from the book by the traveller and archaeologist of the Podlasie region, the author comes to the conclusion that Zygmunt Gloger's attitude to modernity is ambivalent: it reflects the inner dilemma of a man who, out of necessity, is a citizen of Tsarist Russia, but deep down does not accept the imposed “Russian mir”, making therapeutic journeys in "search of lost time", preserving in his travel accounts the “phantasm of the Polish Republic” (in Jarosław Ławawawski's words).

https://doi.org/10.36770/bp.676
PDF (Język Polski)

References

Bauman Z., Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2009.

Bernacki M., Navigare necesse est. Zygmunta Glogera podróże dolinami rzek, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone. Seria II, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, t. 4: Reportaże i eseje, red. A. Alsztyniuk, A. Janicka, Białystok 2021.

Ciepliński P., Być pomiędzy. Koncepcja nowoczesności w kulturze polskiej XIX wieku na podstawie epistolografii i publicystyki Elizy Orzeszkowej, „Świat i Słowo” nr 1(4)2005.

Gloger Z., Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, z przedmową E. Orzeszkowej, Warszawa 1903.

Heller A., Nowoczesność z perspektywy ponowoczesnej. Założenia filozoficzne, przeł. T. Markiewka, „Świat i Słowo” (Pytania o nowoczesność) nr 1(4)2005.

Janion M. Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

Ławski J., Pozytywista wobec rewolucji. Zygmunt Gloger i wydarzenia 1905 roku, [w:] O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją, red. U. Cierniak, N. Morawiec, A. Bańczyk, Częstochowa 2018.

Ławski J., Projekcje Rzeczypospolitej: kwestia litewska w publicystyce Zygmunta Glogera lat 1867-1904, [w:] Rodzina Miłosza i rody pogranicza litewsko-polskiego, Białystok 2022.

Ławski J., Pytania d(o) Glogera, [w:] Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red, J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.

Mickiewicz A., Epilog, [w:] tegoż, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1972.

Noworolska B., Wokół „Dolinami rzek” Zygmunta Glogera, [w:] Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red, J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.

Polak J., Historia bielskiego tramwaju 1895–1945, Bielsko-Biała 1998

Rataj A., Kolberg i Gloger, [w:] Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red, J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.

Rembiszewska D. K., Między archaicznością a nowoczesnością. O języku pism Zygmunta Glogera, [w:] Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red, J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.

Suchodolski P., Postęp a konserwatyzm. „Kwestia włościańska” w ujęciu Zygmunta Glogera i Gustawa Manteuffla, [w:] Ród Miłosza i rodziny pogranicza litewsko-polskiego, Białystok 2022.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.